Humanistisch Verbond Den Haag

De afdeling Den Haag van het Humanistisch Verbond werd opgericht op 4 juni 1946 om buitenkerkelijken en humanisten in en rond De Haag te verenigen en hun belangen te behartigen.

Het Humanistisch Verbond Den Haag-Haaglanden, zoals het nu heet, is een afdeling van het landelijk Humanistisch Verbond, een vereniging voor iedereen die zich humanist voelt. Centraal in het hedendaags humanisme staan de thema’s vrije meningsuiting, gelijke behandeling en het recht op zelfbeschikking. De inzet is actueel, nationaal en internationaal.

Het Humanistisch Verbond Den Haag-Haaglanden geeft aan de humanistische thema’s uiting via verschillende activiteiten, zoals cursussen, lezingen en debatbijeenkomsten.

Vaste activiteiten zijn het Humanistisch Café, de Wereld Humanismedag, de Midwinterviering, lezingen en debatten, excursies, een aanbod van cursussen en de Humanistische Begeleiding door Vrijwilligers.

Eenmaal in de twee jaar wordt de Humanistische Prijs Haaglanden uitgereikt aan een persoon of organisatie die zich onderscheidt op een van de humanistische thema’s.

Via de cursussen maakt u kennis met de rijkdom van het humanisme en komen verschillende levensvragen aan bod.

De Humanistische Begeleiding door Vrijwilligers biedt een luisterend oor en een helpende hand voor mensen die tijdelijk wat extra steun nodig hebben. Humanistische begeleiders helpen in moeilijke situaties met gesprekken, advies en ondersteuning.

Jong HV | jonge humanisten, is de zelfstandige jongerenafdeling van het Humanistisch Verbond voor en door mensen van circa 18-35 jaar. Jong HV Den Haag organiseert verschillende activiteiten.

Het Humanistisch Verbond Den Haag-Haaglanden richt zich op leden en inwoners van Den Haag en de omliggende gemeenten zoals Rijswijk, Voorburg, Leidschendam en Wassenaar en een groot aantal gemeenten in het Westland.

Het Humanistisch Verbond Den Haag-Haaglanden is een vrijwilligersorganisatie die draait op een aantal actieve leden. Zonder de hulp en inzet van vrijwilligers kunnen wij niet. Wilt u een handje komen helpen? Als vrijwilliger kunt u zich op verschillende manieren inzetten: wat u kunt en wat u past. Informatie via info@humanistischverbonddenhaag.nl of telefonisch 06 – 573 70 445.


Het Humanistisch Verbond Den Haag heeft de fiscale status van een algemeen nut beogende instelling (ANBI). U kunt een gift aan een ANBI-organisatie aftrekken van de inkomstenbelasting. Met uw gift krijgt het Humanistisch Verbond Den Haag-Haaglanden meer financiële armslag waarmee wij het aanbod kunnen verbreden en verdiepen en nieuwe initiatieven realiseren. Als u een donatie overweegt, neem dan contact met ons op.