Humanistisch Verbond Den Haag


 
De afdeling Den Haag van het Humanistisch Verbond werd opgericht op 4 juni 1946 om buitenkerkelijken en humanisten in en rond De Haag te verenigen en hun belangen te behartigen.
HV Den Haag-Haaglanden is een afdeling van het landelijk Humanistisch Verbond, een vereniging voor iedereen die zich humanist voelt. Centraal in het hedendaags humanisme staan de thema’s vrije meningsuiting, gelijke behandeling en het recht op zelfbeschikking. De inzet is actueel, nationaal en internationaal.
Het Humanistisch Verbond Den Haag-Haaglanden geeft aan de humanistische thema’s uiting via verschillende activiteiten, zoals cursussen, lezingen en debatbijeenkomsten. Eenmaal in de twee jaar wordt de Humanistische Prijs Haaglanden uitgereikt aan een persoon of organisatie die zich onderscheidt op een van de humanistische thema’s.
De Humanistische Begeleiding door Vrijwilligers biedt een luisterend oor en een helpende hand voor mensen die tijdelijk wat extra steun nodig hebben.
Het werkgebied van HV Den Haag-Haaglanden is Den Haag en omliggende gemeenten als Rijswijk, Voorburg, Leidschendam, Zoetermeer en Wassenaar en een aantal gemeenten in het Westland.