Algemeen

Informatie

Het Humanistisch Verbond Den Haag-Haaglanden geeft aan de humanistische thema’s uiting via verschillende activiteiten, zoals cursussen, lezingen, excursies en debatbijeenkomsten.

Vaste activiteiten zijn het Humanistisch Café, de Wereld Humanismedag, de Midwinterviering, de Humanistische prijs Haaglanden en de Humanistische Begeleiding door Vrijwilligers.

HV Den Haag-Haaglanden is een vrijwilligersorganisatie die draait op een aantal actieve leden. Zonder de hulp en inzet van vrijwilligers kunnen wij niet. Wilt u een handje komen helpen? Als vrijwilliger kunt u zich op verschillende manieren inzetten: wat u kunt en wat u past.

Contact via het secretariaat: info@humanistischverbonddenhaag.nl of telefonisch 06 – 573 70 445.


Boeken

Wie zich via de literatuur wat verder wil verdiepen in de filosofie en het humanistisch gedachtegoed vindt hieronder een aantal suggestie.

 Amor fati – Filosoferen tegen het einde, André de Vries en Erno Eskens

Wat heb je eigenlijk aan filosofie als het er echt op aankomt? Bijvoorbeeld als je doodgaat? Het boek is een briefwisseling tussen Erno Eskens en filosoof André de Vries, bij wie in 2016 prostaatkanker was geconstateerd. Behandeld worden vragen als Wanneer is je leven geslaagd? Kun je de filosofie gebruiken bij ziekte en deze een plek geven? René Gudde, directeur van de Internationale School voor Wijsbegeerte in Leusden overleed in 2015 aan kanker. Hij werd opgevolgd door Erno Eskens. Ook René Gudde heeft zich veel met deze vragen beziggehouden. Amor fati betekent zoiets als ‘liefde voor het (nood)lot’. ISVW, € 19.95

 25 eeuwen theologie, Teksten/toelichtingen, Redactie: Laurens ten Kate, Marcel Poorthuis

Met 25 Eeuwen theologie verschijnt in Nederland voor het eerst een overzicht van de theologie sinds het begin van de westerse cultuur. Na het succes van 25 eeuwen westerse filosofie is er nu eindelijk 25 eeuwen theologie. De rijkdom aan oorspronkelijke theologische teksten maakt dit boek tot een unieke bloemlezing en een overzichtelijke geschiedenis van de theologische erfenis van de westerse wereld. Boom, € 39,90.

 Yuval Noah Harari, Homo Deus

God en goden zijn bedoeld om de sociale cohesie te bevorderen die nodig is om de beschaving draaiende te houden. Als de mens niet meer is dan een algoritme, niets meer dan een data-verwerkend systeem, is het dan niet mogelijk dat er in de toekomst efficiëntere systemen de oude systemen overbodig maken? Harvill Secker; Homo Deus – A brief History of Tomorrow; Thomas Rap; Nederlandse vertaling: Homo Deus – Een kleine geschiedenis van de toekomst; 444 pagina’s; € 24,99.

 Ton de Kok, Wat is God

Ton de Kok geeft met een journalistieke pen in een persoonlijk document een boeiend beeld van de bestaansworsteling van bijna veertig filosofen en schrijvers met de vraag Wat is God? Thot Uitgeverij; 304 pag’s; € 19,50

 Carel van Schaik, Kai Michel, Het Oerboek van de mens

Gewapend met de laatste inzichten uit de cognitiewetenschappen, de ontwikkelingsbiologie, de archeologie en de godsdienstgeschiedenis zijn biologisch antropoloog Carel van Schaik en historicus Kai Michel op reis gegaan door de Bijbel, het boek der boeken. Balans; 448 pag’s; € 27,50.

 Anton van Hoof, Sterven in stijl – Leven met de dood in de klassieke oudheid

In zijn boek beschrijft Van Hooff hoe de mens in de klassieke oudheid met de dood omging: ‘Klaarkomen met de dood is nu eenmaal het centrale thema, zo niet de oorsprong van filosofie en religie’. Ambo Anthos, € 22,99.

 Achile Mbembe, Kritiek van de zwarte rede

Kritiek van de zwarte rede is een belangwekkende reflectie op hoe we vandaag de dag moeten denken over slavernij, racisme, gelijkheid en ongelijkheid. Achille Mbembe beschrijft de geschiedenis van de slavernij als product van het mondiale kapitalisme. Hij gaat in op het ontstaan van het menstype ‘neger’ en de vraag wat het betekent om daartoe gereduceerd te worden. Boom Filosofie, € 24,90