Archief

candles-17903_960_720Midwinterviering 2016, een terugblik

Op zaterdag 17 december werd in het kader van de midwinterviering een excursie naar Scheveningen georganiseerd.

Hieraan nam een veertigtal Haagse leden deel. We startten bij museum Beelden aan Zee waar we ontvangen werden met koffie/thee en iets lekkers. Daarna kregen we een interessante rondleiding langs de collectie van het museum en de tijdelijke Picasso-tentoonstelling. De rondleidingen werden verzorgd door Anneke Kuilman en Lieke Burger. Na een wandeling over de boulevard sloten we af bij strandpaviljoen De Waterreus, waar hapjes en drankjes voor ons klaarstonden. Jos de Wit gaf de Picasso-tentoonstelling én Scheveningen nog extra kleur met zijn teksten en anekdotes met een knipoog naar het humanisme. Het was een zeer geslaagde middag.

20161217_155438


Joep-Dohmen3Socrateslezing – 14 november  2016 

Koninklijke Schouwburg Den Haag

Moderne Bildung: de redding van ons onderwijs

Filosoof Joep Dohmen signaleert een opvoedings- en onderwijscrisis. “Opvoeders en leerkrachten hebben een ideaal nodig van moderne Bildung: brede vorming waarbij jongeren leren hoe ze hun persoonlijk leven en hun maatschappelijke rol vorm kunnen geven.”

 

Met medewerking van Dylan Vianen (oprichter De Bildung Academie), Mounir Samuel (politicoloog en publicist) en Tim Hofman (presentator, blogger, dichter en columnist). Zij maken Bildung verrassend concreet: wat is dat in hun dagelijkse praktijk?

Over Joep Dohmen

Joep Dohmen is emeritus hoogleraar aan de Universiteit voor Humanistiek, lector Bildung aan het Centrum voor Humanistische Vorming en aan de Hogeschool voor Toegepaste Filosofie. Hij is auteur van vele boeken over levenskunst. Binnenkort verschijnt zijn essay: Moderne Bildung: hoe jongeren hun leven vorm kunnen geven (Ambo 2016) wwww. joepdohmen.com


HV_LogoHV 70 jaar: Bezoek aan HV-leden van het eerste uur

In het kader van 70 jaar Humanistisch Verbond in 2016 bezochten de bestuursleden Henk Bakker (voorzitter) en Inge Camfferman (secretaris) de afgelopen periode HV-leden van het eerste uur. Zij ontvingen uit handen van de voorzitter een beeldje, waarin het logo van het Humanistisch Verbond van 70 jaar geleden is verwerkt, en het citaat van de filosoof Karl Popper.

?

Mevrouw Hasselman

 

70 j De Wolff DSC01287

Familie De Wolff. Zoon, Sander de Wolff, ontving het beeldje postuum voor zijn moeder.

 

Hueting DSC01377

Bezoek aan familie Hueting

 

In het beeldje is het logo van het Humanistisch Verbond van 70 jaar geleden verwerkt en het citaat van de filosoof Karl Popper:

Beeldje 70 jr

“Wanneer je onbeperkt verdraagzaam bent, dus ook tegen onverdraagzamen, wanneer je niet bereid bent om een verdraagzame samenleving te verdedigen tegen de onverdraagzamen, dan zullen de verdraagzamen vernietigd worden en met hen de verdraagzaamheid”.


P1080034Wereld Humanismedag Den Haag 2016

Met viering 70 jaar Humanistisch Verbond Den Haag en Uitreiking Humanistische Prijs Haaglanden op zaterdag 18 juni, heater a/h Spui. Live muziek door Zampini Trio – jazz

Welkomstwoord door Henk Bakker, voorzitter HV Den Haag-Haaglanden, De toekomst van het humanisme, lezing door Bert Gasenbeek, onderzoeker geschiedenis en systematiek van het humanisme aan de Universiteit voor Humanistiek en directeur Humanistisch Historisch Centrum en J.P. van Praag Instituut, Discussie met de zaal n.a.v. de lezing van Bert Gasenbeek ol.v. Jos de Wit, onderzoeker, schrijver en cursusleider, Leden van het Humanistisch Verbond vertellen, interviews door Jos de Wit n.a.v. 70 jaar humanisme in Nederland, Boekje 70 jaar HV Den Haag ‘Een grote taak weggelegd’ door Inge Camfferman met toelichting op archiefonderzoek door Coos Wentholt, archivaris, Uitreiking Humanistische Prijs Haaglanden 2016.

Foto impressie:

 

P1080055 (1)P1080047P1080034P1080037P1080031P1080028P1080024P1080077P1080089P1070984


voorzittershamerALGEMENE LEDENVERGADERING 14 APRIL 2016
Hieronder de stukken die verzonden zijn voor en uitgedeeld tijdens de Algemenen Ledenvergadering:

Resultaten HVH 2015 en begroting 2016

Jaarverslag 2015

Jaarprogramma 2016


HV Logo LEDENBERICHTEN

In 2015 is gestart met een papieren Ledenbericht voor alle HV-leden in Den Haag en omgeving . In september 2015 verscheen de eerste uitgave. Vanaf 2016 zal het Ledenbericht driemaal per jaar verschijnen: in het voorjaar, de zomer en het najaar. Zie voor de verschillende Ledenberichten:

Ledenbericht 2017-3

Ledenbericht 2-2017

Ledenbericht 1 2017

Ledenbericht 4(def) – 2016

Ledenbericht no. 3 – 2016

Ledenbericht no. 2 (1) – 2016

Ledenbericht no. 1 – 2016 (web)

Ledenbericht no. 1 – 2015 (web)


animaatjes-kaarsen-51127MIDWINTERVIERING 2015 – THEATER A/H SPUI DEN HAAG

Op 19 december organiseerde het Humanistisch Verbond afdeling Den Haag in het kader van de Midwinterviering een bijeenkomst over tolerantie, burgerschap en humanistische waarden in relatie tot het debat over de vluchtelingenstroom van vooral mensen uit Syrië naar Europa en Nederland. 

In haar welkomstwoord memoreerde Inge Camfferman, secretaris van HV Den Haag, aan de Midwinterviering, de viering van de terugkeer van het licht in deze donkere dagen. Maar het zijn niet alleen donkere dagen die met het seizoen te maken hebben, maar ook donkere dagen als gevolg van ontwikkelingen op wereldschaal, zoals in Syrië, waardoor grote vluchtelingenstromen op gang zijn gekomen. Deze mensen doen een beroep op onze tolerantie en burgerschap. Maar hoe tolerant zijn we eigenlijk? En wat betekent burgerschap? En welke humanistische waarden spelen een rol?

Hans Gouweleeuw riep in zijn inleiding humanisten en het HV op om stelling te nemen tegen de opkomende vreemdelingenhaat en ziet het als een maatschappelijke opdracht de humanistische waarden oer het voetlicht te brengen. Zijn volledige speech: Inleiding Midwinterviering Hans Gouweleeuw.

Wethouder Rabin Baldewsingh gaf aan dat Nederland zijn vertrouwen is kwijt geraakt rond het openstaan voor andere culturen. Hij sprak zijn zorg uit over de intolerantie en het steeds meer opkomend populisme in ons land. Door de waarde van ieder individu te erkennen, kunnen we ons verbonden voelen met de ander en daarmee de verscheidenheid op waarde schatten. De maatschappelijke opdracht is er voor te zorgen dat burgers zich thuis kunnen voelen, dat ze mee kunnen doen, dat ze werk hebben en een eigen bestaan kunnen opbouwen.

Baukje Prins, lector Burgerschap aan De Haagse Hogeschool, ging in haar presentatie in op de paradox tussen tolerantie en acceptatie. Deze is dat we een beroep moeten doen op onze verdraagzaamheid wanneer we iets maar moeilijk kunnen verdragen. Tegelijkertijd mag die verdraagzaamheid niet omslaan naar onverschilligheid.

Boris van der Ham, voorzitter van het Humanistisch Verbond, sloot het inhoudelijke deel van het programma af. Volgens hem is er weinig nieuws onder de zon. Vele klassieke denkers, zoals Vergilius, snijden dilemma’s aan die ook nu nog spelen en actueel zijn.

Optredens werden verzorgd door Jazztrio Miguel Sucasas en het koor Jan & Alleman.

Hieronder een foto-impressie van de middag.

DSC07491DSC07486DSC07496DSC07498DSC07503DSC07505DSC07509DSC07511DSC07512DSC07515DSC07517DSC07538DSC07546DSC07549DSC07552


kroonPRINSJESDAGVIERING 2015

Bijdrage van het Humanistisch Verbond aan de Prinsjesdagviering 2015 in de Grote Kerk in Den Haag op 15 september.

Prinsjesdag 2015

Op 15 september 2015 werd weer de jaarlijkse Prinsjesdagviering gehouden in de Grote Kerk van Den Haag. Het thema was: Samen – van eiland naar wij-land. Er waren verrassende programmaonderdelen en het hoofdreferaat werd gehouden door ds. Karin van den Broeke, preses van de Protestantse Kerk in Nederland. Voorts waren er teksten, koorzang, andere muziek en dans van hindoes, moslims, joden, humanisten, christenen, baha’is en Brahma Kumaris-boeddhisten. Prominenten uit het parlement, de regering, het gemeentebestuur van Den Haag en de Raad van State waren aanwezig. En verder zat de kerk weer bomvol, met ook tal van kinderen. Scholieren uit het voortgezet onderwijs maakten voor de Prinsjesdagviering ‘woordwolken’. De Prinsjesdagviering is de grootste interreligieuze bijeenkomst van ons land.

De Prinsjesdagviering wordt elk jaar gehouden op de morgen van Prinsjesdag, de derde dinsdag van september. De organisatie is in handen van een tiental landelijke en een tiental Haagse religieuze en levensbeschouwelijke organisaties. Zij bieden de bijeenkomst aan als een moment van bezinning bij de opening van het parlementaire jaar. De genodigden zijn o.a. de leden van de Nederlandse regering en de gevolmachtigde ministers van Aruba, Curaçao en Sint Maarten, leden van de Eerste en Tweede Kamer en Hoge Colleges van Staat, vertegenwoordigers van religieuze en levensbeschouwelijke organisaties, maatschappelijke organisaties, kinderen en jongeren van de participerende scholen en het algemeen publiek. Iedereen is hartelijk welkom.
De oorsprong van de viering ligt in de jaren ’60 van de vorige eeuw. Aanvankelijk organiseerde de Nederlandse Hervormde Kerk een gebedssamenkomst bij de opening van het parlementaire jaar. Dit werd al snel een oecumenische bijeenkomst waar ook andere christelijke kerken aan meededen. Er werd uit de bijbel gelezen, gezongen en gebeden voor het werk van regering en parlement in het nieuwe parlementaire jaar, ten overstaan van de leden van regering en parlement.
Omdat er in de loop van de jaren steeds meer mensen in Nederland kwamen wonen die een andere religie aanhangen dan het christendom of die leven vanuit niet-religieuze levensbeschouwingen, besloten de kerken in 2000 de bijeenkomst een breder draagvlak te geven. Er werd contact gezocht met de Haagse Raad voor Levensbeschouwingen en Religies (HRLR), die in augustus 2015 is opgeheven.
In de HRLR werkten o.a. hindoes, boeddhisten, joden, christenen, moslims, baháí en humanisten samen. Dat leidde in 2000 tot de eerste interreligieuze en interlevensbeschouwelijke Prinsjesdagviering. Vanaf 2004 zijn ook landelijke religieuze en humanistische organisaties actief betrokken. De vieringen worden voorbereid door vrijwilligers uit de religies en het Humanistisch Verbond.
De participerende organisaties aanvaarden de parlementaire democratie als beginsel voor de Nederlandse samenleving.
Zie voor de Woordwolken: Selectie_woordwolken_Prinsjesdagviering 2015
Zie voor de bijdrage van het Humanistisch Verbond: https://youtu.be/DOIg_K4tdx8 (met excuus voor de geluidskwaliteit).


jaarplanJAARPLANNEN

Op het programma van het Humanistisch Verbond afdeling Den Haag-Haaglanden staat de uitvoering en/of facilitering van de volgende activiteiten:

 • Algemene Ledenvergadering
 • Humanistisch Café
 • Cursussen humanisme
 • Lezingen en/of debatten
 • Socrateslezing
 • Wereld Humanismedag
 • Midwinterviering
 • Excursies
 • Bezinningsbijeenkomst
 • Prinsjesdagviering
 • Peace in the Park
 • Leesclub(s)
 • Humanistische Begeleiding door Vrijwilligers

Voor zover relevant wordt samengewerkt met andere organisaties, zoals humanistische partners en andere relevante instellingen.

Het Humanistisch Verbond Haaglanden werkt vanuit de statuten en het huishoudelijk reglement van het Humanistisch Verbond. Zie http://www.humanistischverbond.nl in de zoekfunctie resp. statuten en huishoudelijk reglement.


zie de mens ZIE DE MENS – APPELTHEATER DEN HAAG

Op 11 april 2015 namen 38 leden van het Humanistisch Verbond en De Vrijplaats deel aan de voorstelling Zie de mens. Voor aanvang van de voorstelling gaven regisseur Arie de Mol en dramaturg Alain Pringels een introductie over inhoud en het tot stand komen van de voorstelling en konden vragen gesteld worden.
De voorstelling was niet alleen interessant, maar tegelijkertijd een gezellig weerzien van HV- en VP-leden, vooral tijdens de smakelijke maaltijd als onderdeel van de marathonvoorstelling.


nawaz,%20maajid SOCRATESLEZING 28 MAART 2015

Op 28 maart orgaiseerde het Humanistisch Verbond de Socrateslezing, met als spreker Maajid Nawaz, een van de oprichters van de Quilliam Foundation, een denktank die zich richt op het bestrijden van extremisme. De organisatie is genoemd naar William (Abdullah) Quilliam, een Britse bekeerling die in de 19de eeuw in Liverpool de eerste Engelse moskee stichtte.

Deze organisatie, met ook een tak in Nederland, heeft als doel zonder geweld alle moslimlanden te verenigen in één islamitische staat. De denktank wordt voortdurend onder vuur genomen door zowel moslimfundamentalisten als islam-critici.

Voor nadere informatie, waaronder een interview met Maajid Nawaz in de Volkskrant van 28 maart 2015 door Janny Groen, zie de volgende links:

Socrateslezing info

Maajid Nawaz interview de Volkskrant 280315

Socrateslezing archief 1