Archief

HV_LogoHV 70 jaar: Bezoek aan HV-leden van het eerste uur

In het kader van 70 jaar Humanistisch Verbond in 2016 bezochten de bestuursleden Henk Bakker (voorzitter) en Inge Camfferman (secretaris) de afgelopen periode HV-leden van het eerste uur. Zij ontvingen uit handen van de voorzitter een beeldje, waarin het logo van het Humanistisch Verbond van 70 jaar geleden is verwerkt, en het citaat van de filosoof Karl Popper.

?Mevrouw Hasselman

70 j De Wolff DSC01287Familie De Wolff. Zoon, Sander de Wolff, ontving het beeldje postuum voor zijn moeder.

Hueting DSC01377Bezoek aan familie Hueting

In het beeldje is het logo van het Humanistisch Verbond van 70 jaar geleden verwerkt en het citaat van de filosoof Karl Popper:

Beeldje 70 jr

“Wanneer je onbeperkt verdraagzaam bent, dus ook tegen onverdraagzamen, wanneer je niet bereid bent om een verdraagzame samenleving te verdedigen tegen de onverdraagzamen, dan zullen de verdraagzamen vernietigd worden en met hen de verdraagzaamheid”.


Een grote taak weggelegd

Herinneringsboekje naar aanleiding van 70 jaar Humanistisch Verbond 1946 – 2016

Naar aanleiding van het 70-jarig bestaan van het Humanistisch Verbond heeft HV Den Haag in 2017 een herinneringsboekje uitgegeven.

Het boekje geeft een fraai, caleidoscopisch overzicht van de geschiedenis van het Humanistisch Verbond in Nederland in het algemeen en van Den Haag in het bijzonder. Het boekje geeft een aardig, soms ook nostalgisch inkijkje in de jongste geschiedenis van het Humanisme.

Het boekje biedt daarnaast een mooi overzicht van de verschillende stromingen in het Humanisme, variërend van religieus georiënteerde humanisten tot doorgewinterde atheïsten en alles wat daar tussenin zit. Bij alle humanisten staat wel de overtuiging centraal dat mensen in beginsel zelf het vermogen hebben om hun bestaan in vrijheid vorm te geven. Daarbij hebben we onszelf de opdracht te geven om niet te blijven steken in het filosofisch humanisme, hoe interessant en aantrekkelijk dat ook is, maar ons ook te richten op actuele maatschappelijke vraagstukken.

Zeker in de beginjaren van het Humanistisch Verbond moest er binnen of tegen(?) de zogenoemde verzuiling strijd geleverd worden. Het was toen bepaald nog niet vanzelfsprekend dat buitenkerkelijke organisaties gelijkberechtigd werden met vergelijkbare kerkelijk georganiseerde instellingen, zoals maatschappelijk werk en begeleiding van dienstplichtigen en gevangenen. Het boekje geeft daar mooie, maar helaas vaak ook minder fraaie voorbeelden van. Zo verklaarde een van de politieke leiders uit Rooms-Katholieke hoek in 1953 nog dat ‘de monopolypositie der kerken onverkort gehandhaafd dient te worden’. Gelukkig uiteindelijk tevergeefs. Het lidmaatschap van het Humanistisch Verbond was dan ook zeker in de beginjaren niet onomstreden en riep vaak weerstand op.

Het boekje is te bestellen via het secretariaat van het Humanistisch Verbond: mailto:info@humanistischverbonddenhaag.nl.

Kosten: € 10,- voor leden / € 15,- voor niet leden (excl. verzendkosten).


HV Logo LEDENBERICHTEN

In 2015 is gestart met een papieren Ledenbericht voor alle HV-leden in Den Haag en omgeving . In september 2015 verscheen de eerste uitgave. Vanaf 2016 zal het Ledenbericht driemaal per jaar verschijnen: in het voorjaar, de zomer en het najaar. Zie voor de verschillende Ledenberichten:

Ledenbericht no. 4(def).pdf 

Ledenbericht 2017-3

Ledenbericht 2-2017

Ledenbericht 1 2017

Ledenbericht 4(def) – 2016

Ledenbericht no. 3 – 2016

Ledenbericht no. 2 (1) – 2016

Ledenbericht no. 1 – 2016 (web)

Ledenbericht no. 1 – 2015 (web)