Cursussen

Cursus Thomas Mann

 

 30 mei en 6, 13, 20 en 27 juni

In de cursus staan centraal de boeken De Toverberg en Dood in Venetie; de Buddenbrooks wordt meer in de marge genoemd.

Cursusleider: Trixie Hölsgens (Duitsland Instituut)

  • Nutshuis, Riviervismarkt 5 – Aanvang 14.00 u. Einde 16.00 u.
  • Film op 30 mei in Filmkluis en cursus op 6, 13, 20 en 27 juni in Commissarissenzaal

De cursus bestaat uit vijf cursusmiddagen op woensdag waarin de boeken De Toverberg en Buddenbrooks centraal staan. Op 30 mei wordt gestart met de vertoning van de verfilming van het boek De dood in Venetië. De cursus wordt verzorgd door de germaniste en filosofe Trixie Hölsgens, verbonden aan het Duitsland Instituut.

In 5 weken bespreken we uitvoerig de personages die Thomas Mann met zoveel ironie, maar ook sympathie heeft neergezet. We zullen gaandeweg de enorme filosofische rijkdom van het werk leren kennen en daarbij geregeld een uitstapje naar de filosofie van Friedrich Nietzsche maken.

Aanmelding en betaling uiterlijk 15 mei 2018.

Kosten: € 75,- voor leden; € 90,- voor niet-leden. Het betreffende bedrag kan gestort worden op banknummer NL97 TRIO 019 8435 363 o.v.v. Cursus Thomas Mann 2018.

Aanmelden via: info@humanistischverbonddenhaag.nl.

 

Course Thomas Mann – The Magic Mountain and Buddenbrooks

Wednesdays 30 May (Film Vault) and 6, 13, 20 and 27 June (Commissarissenzaal) – Nutshuis.

Starting at 2 pm.

The course consists of five course afternoons on Wednesday in which the books De Toverberg and Buddenbrooks are central. On 30 May, the screening of the film adaptation of the book Death in Venice will commence. The course is provided by the Germanist and philosopher Trixie Hölsgens, associated with the Germany Institute.

In 5 weeks we discuss extensively the characters that Thomas Mann has put down with so much irony, but also sympathy. We will gradually get to know the enormous philosophical richness of the work and regularly make a trip to the philosophy of Friedrich Nietzsche.

Registration and payment no later than 15 May 2018.

Costs: € 75, – for members; € 90 for non-members. The amount concerned can be deposited on Wirecard bank; BIC  WIREDEMM; IBAN DE93512308006500990841 stating Course Thomas Mann 2018.

Register via: info@humanistischverbonddenhaag.nl .