Cursussen

Cursus kunstgeschiedenis: Islamitische Kunst

Op de donderdagen 2, 9, 16, 23 mei – 14.00-16.00 u organiseert het Humanistisch Verbond een cursus Islamitische Kunst. Docent: Drs. Krzysztof Dobrowolski-Onclin (1979), studeerde kunstgeschiedenis en Franse letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam, Paris IV-Sorbonne en de Jagielloński University in Krakau. Ingegaan zal worden op basiskennis over de islam en het begin van de islamitische kunst, de middeleeuwen, kunst in de Maghreb en het Iberische schiereiland en islamitische architectuur in Turkije. Locatie: Amadeus, Traviatastraat 25. Kosten: € 89,- per deelnemer voor 4 bijeenkomsten. Aanmelden: info@humanistischverbonddenhaag.nl. Het bedrag ad € 89,- svp overmaken op NL97 TRIO 019 8435 363 t.n.v. HV Den Haag o.v.v. Cursus Islamitische Kunst 2019.

Cursus Thomas Mann

Met zijn roman Doctor Faustus (1947) gaat Thomas Mann terug naar een in Duitsland welbekend verhaal uit de Europese literatuurgeschiedenis: De Faustmythe. Hierin staan streven naar macht en kennis en het daarmee samenhangende duivelspact centraal.

De roman gaat echter verder dan de mythe: het is ook een historische en maatschappelijke roman over Duitsland. Daarnaast is het een roman over muziek: complexe kunsttheoretische uitweidingen maken de romans soms ontoegankelijk. De maatschappijkritiek die Mann ons met dit werk aanreikt, is echter te waardevol om de roman vanwege zijn complexiteit links te laten liggen.

De ondertitel luidt: Das Leben des Deutschen Tonsetzers Adrian Leverkühn, erzählt von einem Freunde. Inderdaad, in de roman vertelt de burgerlijke humanist Serenus Zeitblom over het leven van de geniale componist Adrian Leverkühn. Thomas Mann laat zijn verteller schrijven in de jaren ’43-’45 waardoor de Tweede Wereldoorlog en de biografie van Leverkühn in de vertelling op fascinerende wijze aan elkaar gekoppeld zijn.

In 4 sessies op 4, 11, 18 en 25 juni  – 10.30 tot 12.30 uur (locatie nog niet bekend) bespreken we olv Trixie Holsgens de gehele roman aan de hand van tekstfragmenten en achtergrondinformatie.

Thomas Mann aan het werk, ca. 1939