Cursussen

Cursus Mens zijn in de 21e eeuw

 

 Cursusdata: 8, 22, 29 november en 6 december  –  Tijd: 19.00 – 21.00 uur

Locatie: Amadeus (voorheen Bethelkerk Händellaan), ingang Traviatastraat 25 (bereikbaarheid: auto vrij parkeren, OV tram 3 en bus 23 halte Laan van Meerdervoort/Hoefbladlaan 3 minuten loopafstand).

Docent is Silvia Benschot , onder andere freelance docent voor het Humanistisch Verbond en de Internationale School voor Wijsbegeerte.

Kosten € 75,- (HV-leden), € 120,- (niet-leden), minima- en studententarief € 60,-, leden met een beperkt inkomen € 35,-; incl. reader. Inschrijven via www.cursushumanisme.nu.

Inhoud

In deze cursus onderzoeken we humanistische inspiratiebronnen en gaan we op zoek naar nieuwe perspectieven. Door kennisoverdracht, reflectie en gesprek met docent en medecursisten staan we stil bij fundamentele vragen uit de 21e eeuw en de actuele waarde van het humanisme.  

Media, markt en technologie veranderen je leven, je relaties met anderen en de natuur. Hoe blijf je je eigen, bewuste keuzes maken? In vier interactieve bijeenkomsten verzamel je een berg nieuwe inzichten en een onbevangen blik op jezelf als mens in de 21e eeuw.

Cursusoverzicht

Verbondenheid (bijeenkomst 1): Autonomie is een ideaal dat we mogen koesteren. Maar zijn mensen niet ook ten diepste op elkaar aangewezen? Is het tijd voor een afhankelijkheidsverklaring? Wat neem je mee naar huis? Je hebt een breder begrip van autonomie, verbondenheid en je relaties met anderen. Misschien ga je vanaf nu wel andere keuzes maken?

Mens en aarde (bijeenkomst 2): Dwingt klimaatverandering ons tot een technische oplossing of tot een morele heroriëntatie? Deze bijeenkomst is geen lesje doemdenken, maar een zoektocht naar een ‘waarachtiger’ omgang met onszelf en leven op aarde. Wat neem je mee naar huis? Je bent je meer bewust van jouw omgang met natuur en aarde. Je herkent verschillende manieren om de natuur te benaderen en kunt deze toepassen in je leven.

Technologie (bijenkomst 3): Technologie is niet ‘goed’ of ‘slecht’, maar wel invloedrijk, op ons dagelijks leven en op de hele wereld. Hoe kan onze omgang met technologie bijdragen tot een goed leven? Wat neem je mee naar huis? Je hebt meer grip op de rol van technologie in jouw leven.

Praktische Wijsheid (bijeenkomst 4): Vaak wordt gezegd: ieder z’n eigen mening. Maar wat betekent wijsheid dan nog? Wie heeft ‘de wijsheid’ in pacht? Wat neem je mee naar huis? Je hebt meer inzicht in je eigen, praktische wijsheid en wat jíj belangrijk vindt.