Cursussen

Cursus Thomas Mann – De Toverberg en Buddenbrooks

Woensdagen 30 mei (Filmkluis) en 6, 13, 20 en 27 juni (Commissarissenzaal) – Nutshuis.

Aanvang 14.00 uur.

De cursus bestaat uit vijf cursusmiddagen op woensdag waarin de boeken De Toverberg en Buddenbrooks centraal staan. Op 30 mei wordt gestart met de vertoning van de verfilming van het boek De dood in Venetië. De cursus wordt verzorgd door de germaniste en filosofe Trixie Hölsgens, verbonden aan het Duitsland Instituut.

In 5 weken bespreken we uitvoerig de personages die Thomas Mann met zoveel ironie, maar ook sympathie heeft neergezet. We zullen gaandeweg de enorme filosofische rijkdom van het werk leren kennen en daarbij geregeld een uitstapje naar de filosofie van Friedrich Nietzsche maken.

Aanmelding en betaling uiterlijk 15 mei 2018.

Kosten: € 75,- voor leden; € 90,- voor niet-leden. Het betreffende bedrag kan gestort worden op banknummer NL97 TRIO 019 8435 363 o.v.v. Cursus Thomas Mann 2018.

Aanmelden via: info@humanistischverbonddenhaag.nl.