Nieuws & Achtergrond

Komende activiteiten

Zie ook bij Agenda en Activiteiten

º 26 oktober Humanistisch Café – Levensverhaal Hongaarse vluchtelinge, 18.00 u, Koorenhuis

º 25 november – Lezing Ton de Kok, 14.00 u, Nutshuis

º 30 november – Humanistisch Café op Locatie – Project De Werkplaats, 18.00 u, Clubhuis De Mussen

º 21 december – Midwinterviering Nieuwe Familie – 18.15 u, Theater a/h Spui

º 4 december – Socrateslezing Joris Luyendijk komt uit zijn bubbel, 20.00 u, Koninklijke Schouwburg


HV Ledenberichten

HV Den Haag-Haaglanden brengt viermaal per jaar het Ledenbericht uit. Het laatste Ledenbericht is van september jl. Zie hier voor de link: Ledenbericht 3-2017. Andere Ledenberichten staan in het Archief.


Prinsjesdagviering

Gaan humanisten en religieuze organisaties wel samen? Dat was de centrale vraag tijdens het Humanistisch Café van 28 september jl.

Voor de organisatie van de jaarlijkse Prinsjesdagviering werkt het Humanistisch Verbond nauw samen met religieuze organisaties. Krijgt het Humanistisch Verbond wel voldoende ruimte om zich binnen de viering te manifesteren? De conclusie was dat het Humanistisch Verbond de eigen positie moet bewaken, en zo nodig voorwaarden moet stellen aan deelname. Het doel van de viering moet zijn: Niet wat ons scheidt, maar wat ons bindt, met een gezamenlijke boodschap voor het nieuwe parlementaire jaar.

Tekst Humanistisch Verbond op Prinsjesdagviering 2017

Op 19 september vond onder he thema Vertrouwen tussen hoop en vrees de Prinsjesdagviering in de Grote Kerk in Den Haag plaats.  Aan de viering werkten verschillende religieuze organisaties en het Humanistisch Verbond mee, die alle een tekst uitspraken.

Tekst uitgesproken door Christa Compas, directeur Humanistisch Verbond:

Wij hebben vertrouwen in onze medemensen omdat de mens van nature in staat is tot empathie en mededogen.  ‘Mensen zijn met elkaar aan de wereld ontsproten. Daarin ligt onze verbondenheid. We zijn met elkaar in de wereld, en we zijn voor ontplooiing op elkaar aangewezen’, zei  onze grondlegger Jaap van Praag al in 1947.  

Van oudsher is die verbondenheid vooral gericht op de eigen groep: het eigen gezin, de eigen familie, het eigen geloof, de eigen stad, het eigen land. We staan vaak wantrouwig tegenover andere groepen,  niet altijd ten onrechte zoals de geschiedenis ons heeft geleerd.  

Vandaar dat de Romeinse wijsgeer Seneca al zei: Allen vertrouwen is evenzeer een fout als niemand vertrouwen. Of om het samen met de jonge schrijver Ewoud Kieft, genomineerd voor de libris geschiedenis prijs, eigentijdser te zeggen: We moeten wel streven naar een humanisme met kloten.  

Het belang van vertrouwen zien we terug in de universele verklaring van de rechten van de  mens, die de verschillende geloofs- en levensbeschouwelijke tradities probeerde te overstijgen. We kunnen elkaar vertrouwen omdat we als mensen fundamenteel op elkaar lijken en elkaar dus als mens kunnen herkennen.  

Aan deze vooravond van het 70 jarig bestaan van die verklaring wil ik artikel 1 citeren. Dat artikel zegt: Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten en behoren zich jegens elkaar in een geest van broederschap te gedragen.  

Vertrouwen of broederschap: Het vraagt van ons allen betrouwbaarheid. Om vertrouwen te hebben in elkaar en in grotere verbanden, in je schoolklas, je buurt, in de samenleving en in de instituties, is het noodzakelijk elkaar beloftes te doen en je  daaraan te houden. Dat kunnen wij gelukkig,  juist omdat wij mensen zijn.  

Maar helemaal zeker van je zaak ben je nooit. Vertrouwen geven en vertrouwen hebben is een risico omdat je niet zeker weet of het terecht is. We noemen vertrouwen niet voor niets ‘iets wat je elkaar geeft’. Het is een gift, een cadeau aan elkaar. Keer op keer moeten wij die sprong maken. Niet naïef en met onze ogen dicht, maar wel met  moed en ondanks alles.  

Die moed vraagt de ene keer  om het doorzettingsvermogen en het eindeloze thee drinken  van  Eleanor Roosevelt – de godmother van de universele verklaring –  en de andere keer om de kloten van Ewoud Kieft.


Peace in the Park, een terugblik 

Dick AllewijnDick Allewijn

Onder de titel Ontdek de vredestichter in jezelf hield Dick Allewijn een workshop en konden bezoekers zelf aan de slag om te onderzoeken wat werkt en wat niet werkt als je wilt ingrijpen in een conflict. Dick Allewijn is mediator, en hoogleraar mediation aan de VU Amsterdam.

Dit programmaonderdeel werd aangeboden door het Humanistisch Verbond.

Peace in the Park wordt financieel mede mogelijk gemaakt door Fonds 1818, Gemeente Den Haag, de Haëlla Stichting en het Humanistisch Verbond Den Haag-Haaglanden. Naast een financiële bijdrage levert het Humanistisch Verbond Den Haag-Haaglanden tevens een inhoudelijke bijdrage aan het programma van Peace in the Park.


 WAT IS GOD? Lezing door Ton de Kok

Wat is God

 Op 25 november 2017 organiseert het Humanistisch Verbond Den Haag-Haaglanden in het Nutshuis een lezing door Ton de Kok onder de titel Wat is God? Over die vraag hebben zich tientallen filosofen, schrijvers, wetenschappers en kunstenaars gebogen. Hun gedachten zijn door Ton de Kok gebundeld in een tweetal boeken.

De lezing wordt gehouden in het Nutshuis, Riviervismarkt 5, Den Haag, de toegang. Aanmeldingen via: info@humanistischverbonddenhaag.nl. Zie verder bij Programma.

Ton de Kok

Ton de Kok promoveerde in de geesteswetenschappen, was oud-marinier en lid van de Tweede Kamer en is tegenwoordig docent godsdienstfilosofie.


Socrateslezing Den Haag: Joris Luyendijk stapt uit zijn bubbel

De Socrateslezing in Den Haag wordt dit jaar uitgesproken door Joris Luyendijk. Daarin zal hij zijn visie op democratie en mensenrechten geven en ingaan op het algehele gevoel van boosheid en wantrouwen als tendensen in samenleving. Luyendijk verkent welke vraag de populisten op tafel leggen en wat de beste richting is om een realistisch en menselijk antwoord te formuleren. De Socrateslezing is op 4 december in de Koninklijke Schouwburg, start 20.00 uur, toegang: regulier – € 20,00, leden Humanistisch Verbond – € 15,00, studenten – € 7,50. Aanmelden en betalen via: http://www.humanistischverbond.nl/socrateslezing-joris-luyendijk. Zie verder bij Programma.