Nieuws & Achtergrond

Spinozawandeling Den Haag

zaterdag 24 maart – 14.00 uur – Start Paviljoensgracht 72-74 (Spinozahuis)

Onder leiding van Jos de Wit

http://www.humanistischverbonddenhaag.nl/wp-content/uploads/2017/09/Ethica-Spinoza.jpg

In deze wandeling staat de Haagse periode van Spinoza centraal. Spinoza woonde vanaf 1671 tot aan zijn dood in 1677 in het huis aan de Paviljoensgracht en voltooide er zijn Etica. Over het leven van Spinoza is weinig bekend. Hij zou een teruggetrokken leven hebben geleid en wellicht spion en raadgever voor Johan de Witt zijn geweest. Spinoza heeft ons echter wel een rijk gedachtengoed nagelaten. Jos de Wit zal daar tijdens de wandeling uitgebreid op ingaan.

Spinoza had een Joodse achtergrond. Na verbanning uit de Joodse gemeenschap van Amsterdam woonde hij zijn laatste jaren in de Joodse Buurt van Den Haag. Ook aan de geschiedenis van deze Haagse wijk wordt in de wandeling aandacht besteed. De wandeling eindigt bij het grafmonument van Spinoza achter de Nieuwe Kerk. Na afloop van de wandeling wordt in een nabij gelegen horecagelegenheid nagepraat.

Aan de wandeling zijn kosten verbonden.

De wandeling is opgenomen in het boekje Beschouwing&Beleving, filosofische wandelingen door Den Haag, uitgave Humanistisch Verbond Den Haag-Haaglanden en samengesteld door Inge Camfferman en Jos de Wit. In het boekje zijn vijf Haagse wandelingen uitgezet en voorzien van tekst&uitleg, illustraties en een routekaartje. Het boekje is tijdens de wandeling op 24 maart te koop.

Informatie en aanmelding (uiterlijk 22 maart): Jos de Wit / e: josselinpdewit@hetnet.nl / t: 06-514 92 187.

Beschouwing&Beleving

Filosofische wandelingen door Den Haag

In december bracht het Humanistisch Verbond Den Haag-Haaglanden het boekje Beschouwing&Beleving, Filosofische wandelingen door Den Haag uit. Er is veel belangstelling voor. Inmiddels is de 2e druk uitgekomen.

Het boekje bevat vijf filosofische wandelingen door Den Haag: Spinoza in Den Haag; Van Spinoza naar Voltaire, Een Haagse reis door de Verlichting, Rondje Hofvijver, grondleggers van de democratie, Park Sorghvliet; Scheveningen.

Den Haag kent een rijke geschiedenis, is een groene stad en is tevens de stad waar verschillende filosofen voor kortere of langere tijd hebben gewoond.

Met deze wandelingen worden filosofie, geschiedenis en natuur met elkaar verbonden, en tegelijkertijd wordt het denken – beschouwing – gecombineerd  met een fysieke inspanning, het wandelen – beleving. Het is een handzaam boekje in zakformaat.

Elke wandeling bevat een historische en filosofische beschrijving van dat deel van Den Haag waar de wandeling doorheen voert, en een plattegrond.

De wandelingen kunnen individueel gelopen worden, maar ook georganiseerd. Jos de Wit verzorgt de groepsrondleidingen voor deze wandelingen. Daartoe kan contact met hem worden opgenomen via 06-51492187 of josselinpdewit@hetnet.nl.

Het boekje is te koop voor € 10,- excl. verzendkosten. Het bestuur van HV Den Haag-Haaglanden biedt het boekje aan HV-leden aan voor de gereduceerde prijs van € 7,50 per stuk (exclusief verzendkosten).

U kunt het boekje bestellen via het HV-secretariaat (Judith Mos): 06-57370445 of info@humanistischverbonddenhaag.nl.

Het HV Den Haag-Haaglanden organiseert op de zaterdagen 24 maart de Spinozawandeling en 21 april de Verlichtingswandeling. Informatie: Jos de Wit, t. 06-51492187; e-mail: josselinpdewit@hetnet.nl.

Een grote taak weggelegd

Herinneringsboekje naar aanleiding van 70 jaar Humanistisch Verbond 1946 – 2016

Naar aanleiding van het 70-jarig bestaan van het Humanistisch Verbond bracht HV Den Haag in 2017 een herinneringsboekje uit.

Het boekje geeft een fraai, caleidoscopisch overzicht van de geschiedenis van het Humanistisch Verbond in Nederland in het algemeen en van Den Haag in het bijzonder. Het boekje geeft een aardig, soms ook nostalgisch inkijkje in de jongste geschiedenis van het Humanisme.

Het boekje biedt daarnaast een mooi overzicht van de verschillende stromingen in het Humanisme, variërend van religieus georiënteerde humanisten tot doorgewinterde atheïsten en alles wat daar tussenin zit. Bij alle humanisten staat wel de overtuiging centraal dat mensen in beginsel zelf het vermogen hebben om hun bestaan in vrijheid vorm te geven. Daarbij hebben we onszelf de opdracht te geven om niet te blijven steken in het filosofisch humanisme, hoe interessant en aantrekkelijk dat ook is, maar ons ook te richten op actuele maatschappelijke vraagstukken.

Zeker in de beginjaren van het Humanistisch Verbond moest er binnen of tegen(?) de zogenoemde verzuiling strijd geleverd worden. Het was toen bepaald nog niet vanzelfsprekend dat buitenkerkelijke organisaties gelijkberechtigd werden met vergelijkbare kerkelijk georganiseerde instellingen, zoals maatschappelijk werk en begeleiding van dienstplichtigen en gevangenen. Het boekje geeft daar mooie, maar helaas vaak ook minder fraaie voorbeelden van. Zo verklaarde een van de politieke leiders uit Rooms-Katholieke hoek in 1953 nog dat ‘de monopolypositie der kerken onverkort gehandhaafd dient te worden’. Gelukkig uiteindelijk tevergeefs. Het lidmaatschap van het Humanistisch Verbond was dan ook zeker in de beginjaren niet onomstreden en riep vaak weerstand op.

Het boekje is te bestellen via het secretariaat van het Humanistisch Verbond: mailto:info@humanistischverbonddenhaag.nl.

Kosten: € 10,- voor leden / € 15,- voor niet leden (excl. verzendkosten).

In memoriam Hans Gouweleeuw

Op 1 februari 2018 is Hans Gouweleeuw overleden. Hans was jarenlang voorzitter en bestuurslid van het Humanistisch Verbond Haaglanden en verzorgde de laatste jaren de cursussen. Op 25 november vorig jaar organiseerde hij nog de lezing Wat is God?, naar het boek van Ton de Kok. Per 1 januari 2018 trad Hans af als bestuurslid van HV Den Haag-Haaglanden. Het bestuur van HV Den Haag-Haaglanden wenst de familie en naaste omgeving van Hans veel sterkte met het verwerken van dit verlies.

 

Herdenking Jom Hasjoa 22 april, Kloosterkerk

Op zondag 22 april, aansluitend op de Jom Hasjoa herdenking in Israël, herdenken wij in Den Haag de 6 miljoen tijdens de Tweede Wereldoorlog vermoorde Joden. Deze herdenking, die zoals altijd om 16.00 uur zal plaatsvinden in de Kloosterkerk, Lange Voorhout 4 te Den Haag, heeft als thema ‘Vervolging en verzet – ooggetuigen’. Dit thema sluit aan bij het nationale Jaar van Verzet.

Levie Kanes, één van de 52 door de Haagse verzetsheldin Ru Paré geredde Joodse kinderen, zal de aanwezigen toespreken. De jaarlijkse kroniek wordt gelezen door Marissa Herder. Muzikale medewerking wordt verleend door chazan Ken Gould en het octet Eloquentia. Ook leerlingen van enkele Haagse scholen zullen een bijdrage leveren aan de bijeenkomst. Na afloop zullen er bloemen gelegd worden bij het Joods Kindermonument op het Rabbijn Maarsenplein.

De Haagse Gemeenschap van Kerken nodigt haar stadgenoten van harte uit deze bijeenkomst bij te wonen. Het geeft onze Joodse stadgenoten vertrouwen dat wij jaar in jaar uit met hen herdenken. Toegang is vrij, registratie is niet nodig. Meer informatie en een contactformulier treft u aan op:
http://jomhasjoadenhaag.weebly.com/

https://www.facebook.com/JomHasjoaDenHaag

————–

JOM HASJOA COMMEMORATION APRIL 22nd 2018 IN THE KLOOSTERKERK
Sunday the 22nd of April, following the Jom Hasjoa memorial in Israël, we commemorate the 6 million Jews who were murdered during World War II. This commemoration, which will take place in the Kloosterkerk, Lange Voorhout 4 in The Hague at 4pm, will have ‘Persecution and resistance – eye witnesses’ as a theme. This connects to 2018: national year of resistance.

Levie Kanes, one of the 52 children that were saved by the resistance heroine from The Hague Ru Paré, will give a speech. The annual chronicle will be read by Marissa Herder. Musical accompaniment will be provided by chazzan Ken Gould and the octet Eloquentia. Students from, among others, the Gymnasium Sorghvliet will also contribute to the gathering. An English translation of the memorial will be available at the entrance. Afterwards we will lay flowers at the Jewish Children’s Memorial at the Rabbijn Maarsenplein.

Lest we forget the impact of the Second World War on The Hague, and the suffering endured by our Jewish neighbors, the Community of Churches of The Hague wishes to commemorate together with their fellow citizens. Entrance is free, registration not necessary. More information and a contact form can be found on:
http://jomhasjoadenhaag.weebly.com/

https://www.facebook.com/JomHasjoaDenHaag

 

HV Ledenberichten

HV Den Haag-Haaglanden brengt viermaal per jaar het Ledenbericht uit. De Ledenberichten zijn te vinden in het Archief.