Programma

Cursus kunstgeschiedenis: Islamitische Kunst

Op de donderdagen 2, 9, 16, 23 mei – 14.00-16.00 u organiseert het Humanistisch Verbond een cursus Islamitische Kunst. Docent: Drs. Krzysztof Dobrowolski-Onclin (1979), studeerde kunstgeschiedenis en Franse letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam, Paris IV-Sorbonne en de Jagielloński University in Krakau. Ingegaan zal worden op basiskennis over de islam en het begin van de islamitische kunst, de middeleeuwen, kunst in de Maghreb en het Iberische schiereiland en islamitische architectuur in Turkije. Kosten: € 89,- per deelnemer voor 4 bijeenkomsten. Aanmelden: info@humanistischverbonddenhaag.nl. Het bedrag ad € 89,- s.v.p. overmaken op NL97 TRIO 019 8435 363 t.n.v. HV Den Haag o.v.v. Cursus Islamitische Kunst 2019.

 

Cursus Thomas Mann

Met zijn roman Doctor Faustus (1947) gaat Thomas Mann terug naar een in Duitsland welbekend verhaal uit de Europese literatuurgeschiedenis: De Faustmythe. Hierin staan streven naar macht en kennis en het daarmee samenhangende duivelspact centraal.

De roman gaat echter verder dan de mythe: het is ook een historische en maatschappelijke roman over Duitsland. Daarnaast is het een roman over muziek: complexe kunsttheoretische uitweidingen maken de romans soms ontoegankelijk. De maatschappijkritiek die Mann ons met dit werk aanreikt, is echter te waardevol om de roman vanwege zijn complexiteit links te laten liggen.

De ondertitel luidt: Das Leben des Deutschen Tonsetzers Adrian Leverkühn, erzählt von einem Freunde. Inderdaad, in de roman vertelt de burgerlijke humanist Serenus Zeitblom over het leven van de geniale componist Adrian Leverkühn. Thomas Mann laat zijn verteller schrijven in de jaren ’43-’45 waardoor de Tweede Wereldoorlog en de biografie van Leverkühn in de vertelling op fascinerende wijze aan elkaar gekoppeld zijn.

In 4 sessies op 4, 11, 18 en 25 juni  – 10.30 tot 12.30 uur (locatie nog niet bekend) bespreken we olv Trixie Holsgens de gehele roman aan de hand van tekstfragmenten en achtergrondinformatie.

Aanmelden: info@humanistischverbonddenhaag.nl.

Thomas Mann aan het werk, ca. 1939

 

Programma 2019

Donderdag 24 januari – 17.00-19.30  uur – Algemene Ledenvergadering met afsluitende Nieuwjaarsborrel

Donderdag 22 februari – 17.30-20.00 uur – Humanistisch Café Haaglanden

Zaterdag 30 maart – Uitreiking Humanistische Prijs Haaglanden

Donderdag 25 april – 17.30-20.00 uur – Humanistisch Café Haaglanden

Donderdag 2,9,16,23 mei – 14.00-16.00 uur – Collegereeks Islamitische kunst – Amadeus, Traviatastraat 25 (zie bij Cursus)

Dinsdag 4, 11, 18 en 25 juni – 10.30 tot 12.30 uur – Cursus Thomas Mann (zie bij Cursus)

Zaterdag 22 juni – Wereld Humanismedag – 100 jaar Algemeen Kiesrecht

Zaterdag 14 september – Paideia – Muzikale omwenteling rond 1900

Dinsdag 17 september – Prinsjesdagviering

Zondag 22 of 29 september – Peace in the Park

Zaterdag 5, 12, 19 oktober – Cursus Het Nieuwe Denken, Nieuwe vormen van levensbeschouwing rond de eeuwwisseling van 1900 – Amadeus, Traviatastraat 25

Donderdag 28 november – 17.30-20.00 uur – Humanistisch Café Haaglanden

Maandag 2 of 9 december – Socrateslezing Den Haag

Zaterdag 21 december – Midwinterviering

Alle programmadelen zijn onder voorbehoud. Nog niet alle activiteiten zijn uitgewerkt.