Programma

Humanistisch Café Haaglanden

Donderdag 26 oktober 2017

Koorenhuis, Prinsegracht 27

18.00 – 20.00 u (inloop 17.30 u)

Toegang gratis (incl. een kop soep en een broodje / andere consumpties voor eigen rekening) 

 

Vlucht naar de Vrijheid

Op 26 oktober komt Judith Lorand, als Hongaarse vluchtelinge, onder de titel Vlucht naar de Vrijheid haar verhaal en dat van haar familie vertellen. Judith Lorand is verbonden aan de Stichting Vertellen. Deze stichting wil onder het motto: Vertellers worden gehoord het verhalen vertellen in Nederland stimuleren. De vertelling duurt ruim een uur en wordt gelardeerd met muziek. Na de vertelling is er tijd voor een nagesprek.

Sovjettanks maakten op 4 november 1956 een bloedig einde aan de Hongaarse opstand. Door het optreden van het Russische leger sloegen 225.000 Hongaren op de vlucht.

Het Hoge Commissariaat voor Vluchtelingen van de Verenigde Naties vroeg Nederland en andere landen om Hongaarse vluchtelingen op te nemen. Nederland liet daarop uiteindelijk 3300 Hongaarse vluchtelingen toe.

De eerste van 670 Hongaarse vluchtelingen komen per trein aan op het Centraal Station van Utrecht, 15 november 1956. Collectie Spaarnestad Photo 

De Hongaarse Opstand

De Hongaarse Opstand was een massale volksopstand die duurde van 23 oktober tot 10 november 1956. De opstand ontstond spontaan en was gericht tegen het stalinistische bewind in de Volksrepubliek Hongarije.

De opstand begon als een vreedzame betoging van enkele duizenden studenten. Als snel sloten zich tienduizenden inwoners van Boedapest zich aan. Op het centrale Heldenplein in Boedapest werd het standbeeld van Stalin omvergehaald.  Kort erop werd er geschoten. De Hongaarse regering riep de Sovjet-Unie te hulp.

Boedapest werd omsingeld en de tanks reden de straten binnen. Hongaren trachtten ze met molotovcocktails tegen te houden, terwijl de radio steeds indringender het Westen om hulp vroeg. Bij de gevechten kwamen naar schatting vijfentwintighonderd Hongaarse burgers om het leven.

Op internationaal niveau waren de reacties op de inval van de Sovjet-Unie heftig, maar uiteindelijk weinig doortastend. De VS durfde zich uit angst voor escalatie van het conflict en een oorlog met de Sovjet-Unie niet in het conflict te mengen.

De Hongaarse regering trad af. De nieuwe regering onder leiding van János Kádár nam de communistische touwtjes echter strak in handen. Vluchten was voor veel Hongaren de enige optie.

 

Humanistisch Café Haaglanden op Locatie

Clubhuis De Mussen, Hoefkade 602

Donderdag 30 november 2017

18.00 – 20.00 u (inloop 17.30 u)

Toegang: gratis (incl. Turkse soep en broodjes / andere consumpties voor eigen rekening)

 

Project De Werkplaats

Ludolf van Hasselt geeft een toelichting op het project De Werkplaats.

De Werkplaats is een uniek project van buurtcentrum De Mussen. Werkzoekenden uit de Schilderswijk worden gekoppeld aan een mentor uit een ander deel van de stad, die weten hoe je een goede sollicitatiebrief schrijft, een cv opstelt. En zij hebben een netwerk. Het project laat ook weer de oude discussie rond ‘zand en veen’ zien.

Ludolf van Hasselt, voormalige Europese topambtenaar is verantwoordelijk voor het project bij De Mussen: ‘Toen we geschikte mentoren zochten, kwamen we eigenlijk standaard uit op het ‘zand’. In wijken als het Statenkwartier en Benoordenhout wonen nu eenmaal de mensen die feilloos de weg weten in de maatschappij.’’

En zo komt het dat de Schilderswijk sinds een halfjaar regelmatig bezoek krijgt van bankiers, rechters en oud-zakenmensen. Met hun kennis en netwerk geven ze de Schilderswijkers een ‘duwtje’ in de goede richting. ‘Het zijn mensen die al enige jaren geen baan meer hebben gehad’, zegt Van Hasselt. ‘Onze mentoren helpen ze weer op weg.’

Bij De Mussen verwachten ze veel van het project. Zóveel, dat een deel van het gebouw wordt verbouwd om de mentoren en ‘leerlingen’ een eigen plekje te geven.

De Mussen

Jacob (Jaap) de Bruin (1896-1978) was de stichter van het club- en buurthuiswerk “De Mussen” in de Haagse Schilderswijk. Al op jonge leeftijd sloot hij zich aan bij de Zaaier, de jeugdafdeling van de Sociaal Democratische Partij.  Hij richtte zich op de vorming van arbeidersjongeren.

Meester de Bruin, zoals hij genoemd werd, richtte in 1926 De Mussen op. Financieel gesteund door de Haagse Burgerij bood hij kansarme kinderen uit de Schilderswijk een eigen plek om een vak te leren en zich te ontspannen. Sindsdien is de Schilderswijk  enorm van aanzien en samenstelling veranderd, maar de missie van De Mussen is nog steeds onverminderd  nodig om kinderen, jongeren en hun ouders  kansen te bieden op  ontwikkeling. Dat is nog steeds nodig, want ook in het begin van de 21ste eeuw groeien veel kinderen in de Schilderswijk nog steeds op met achterstanden op sociaal, economisch en cultureel gebied.