Programma

Uitreiking Humanistische Prijs Haaglanden

zaterdag 30 maart – 15.00-17.30 uur

Het doel  van de kunst is niet het uiterlijk van de dingen weer te geven, maar het innerlijk … dat is de echte werkelijkheid (Aristoteles)

De Humanistische Prijs Haaglanden wordt elke twee jaar uitgereikt aan een persoon of organisatie die zich heeft onderscheiden op een specifiek thema in relatie tot het humanistisch gedachtegoed. Het thema van 2019 was: Kunst.

De prijs is bedoeld als stimulans voor nieuwe / vernieuwende initiatieven, waarbij nieuwe doelgroepen worden aangeboord en het initiatief eventueel drempelverlagend werkt naar de meer traditionele kunstvormen.

Aan de prijs is voor de winnaar een geldbedrag van € 1.000,- verbonden. De genomineerden en prijswinnaar worden op 30 maart a.s. bekend gemaakt.

Programma

Zaterdag 30 maart

Grand Café Utopie, Waldeck Pyrmontkade 116, Den Haag / Ingang Elandstraat

14.30 inloop (live muziek)

15.00 opening en welkomstwoord namens het afdelingsbestuur door Kees Overmeer

15.10 toelichtingen op het thema kunst en humanisme door Annemarie  Boorsma en Jos de Wit

15.25 presentatie door voorgedragen organisaties

16.00 pauze (live muziek)

16.15 voorlezen juryrapport door Marijn Cornelis

            uitreiking 2e en 3e prijs 

            uitreiking 1e prijs 

16.45 informeel – drankje, hapje, live muziek

17.30 sluiting (evt. uitloop naar 18.00 u)

 Live muziek door de Small Bigband ‘Sax & Rhythm

Toegang gratis.

 

Beschouwing en Beleving – Filosofische Wandeling Spinoza & Voltaire in Den Haag

Zaterdag 13 april – aanvang 14.00 uur – Binnenstad Den Haag  

In Beschouwing&Beleving, filosofische wandelingen door Den Haag, door Inge Camfferman en Jos de Wit, zijn vijf Haagse wandelingen opgenomen: Spinoza in Den Haag, Van Spinoza naar Voltaire-een Haagse reis door de Verlichting, Rondje Hofvijver-grondleggers van de democratie, Park Sorghvliet en Scheveningen. Op 13 april worden de wandelingen Spinoza in Den Haag en Van Spinoza naar Voltaire gecombineerd. De wandeling gaat door de binnenstad van Den Haag en wordt verzorgd door Jos de Wit.

Spinoza – Spinoza woonde van 1671 tot zijn dood in 1677 aan de Paviljoensgracht  in Den Haag. Hier voltooide hij zijn Ethica. Spinoza behoorde tot de kleine groep filosofen uit de Vroege Verlichting, die gezichtsbepalend zijn geweest voor de geschiedenis van het westerse denken. De ethica was Spinoza’s meesterwerk. Kenmerkend voor Spinoza’s filosofie is dat vrijheid van denken grondslag is van een leefbare samenleving.

Voltaire – Nederland, in die tijd de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, was een geliefde plek voor de Verlichtingsfilosofen, waaronder Voltaire. Voltaire, in 1694 geboren in Parijs, heeft verschillende keren in Den Haag gewoond. In 1713 bezoekt hij Den Haag voor de eerste keer. Vooral de politieke vrijheid in de Republiek had grote aantrekkingskracht op hem. Voltaire trof in Nederland een politiek en geestelijk klimaat aan dat hij in Frankrijk node miste. In De reizen van Scaramentado vertelt hij over zijn ervaringen in Den Haag, onder andere die over de terechtstelling van Johan van Oldenbarnevelt.

Aanmelden en informatie: Jos de Wit, e-mail: josselinpdewit@hetnet.nl, telefoon 06-51492187.

De boekjes Filosofische wandelingen door Den Haag zijn te koop bij Jos de Wit of bij het Humanistisch Verbond, afdeling Den Haag-Haaglanden: info@humanistischverbonddenhaag.nl.

Andere wandelingen:

zaterdag 18 mei – Rondje Hofvijver, grondleggers van onze democratie

zaterdag 31 augustus – Park Sorghvliet

 

Cursus kunstgeschiedenis: Islamitische Kunst

Op de donderdagen 2, 9, 16, 23 mei – 14.00-16.00 u organiseert het Humanistisch Verbond een cursus Islamitische Kunst. Docent: Drs. Krzysztof Dobrowolski-Onclin (1979), studeerde kunstgeschiedenis en Franse letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam, Paris IV-Sorbonne en de Jagielloński University in Krakau. Ingegaan zal worden op basiskennis over de islam en het begin van de islamitische kunst, de middeleeuwen, kunst in de Maghreb en het Iberische schiereiland en islamitische architectuur in Turkije. Kosten: € 89,- per deelnemer voor 4 bijeenkomsten. Aanmelden: info@humanistischverbonddenhaag.nl. Het bedrag ad € 89,-/leden en € 95,-/niet-leden s.v.p. overmaken op NL97 TRIO 019 8435 363 t.n.v. HV Den Haag o.v.v. Cursus Islamitische Kunst 2019.

 

Beschouwing en Beleving –Filosofische Wandeling Rondje Hofvijver, grondleggers van de democratie

 Thorbecke

Zaterdag 18 mei – aanvang 14.00 uur – Binnenstad Den Haag  

Grondleggers van de democratie

Met de instelling van het Hoogheemraadschap in de 13e eeuw door Graaf Willem II van Holland werden de eerste stappen naar een democratisch bestuur gezet. Met Willem van Oranje werd Nederland onafhankelijk. Thorbecke was grondlegger van ons huidige staatsbestel, en met Willem Drees startte na de Tweede Wereldoorlog het tijdperk van de Verzorgingsstaat. In de wandeling wordt tevens aandacht besteed aan Johan van Oldenbarnevelt, Johan de Witt en koning Willem II.

Aanmelden en informatie: Jos de Wit, e-mail: josselinpdewit@hetnet.nl, telefoon 06-51492187.

De boekjes Filosofische wandelingen door Den Haag zijn te koop bij Jos de Wit of bij het Humanistisch Verbond, afdeling Den Haag-Haaglanden: info@humanistischverbonddenhaag.nl.

 

Cursus Thomas Mann

Thomas Mann aan het werk, ca. 1939

Met zijn roman Doctor Faustus (1947) gaat Thomas Mann terug naar een in Duitsland welbekend verhaal uit de Europese literatuurgeschiedenis: De Faustmythe. Hierin staan streven naar macht en kennis en het daarmee samenhangende duivelspact centraal.

De roman gaat echter verder dan de mythe: het is ook een historische en maatschappelijke roman over Duitsland. Daarnaast is het een roman over muziek: complexe kunsttheoretische uitweidingen maken de romans soms ontoegankelijk. De maatschappijkritiek die Mann ons met dit werk aanreikt, is echter te waardevol om de roman vanwege zijn complexiteit links te laten liggen.

De ondertitel luidt: Das Leben des Deutschen Tonsetzers Adrian Leverkühn, erzählt von einem Freunde. Inderdaad, in de roman vertelt de burgerlijke humanist Serenus Zeitblom over het leven van de geniale componist Adrian Leverkühn. Thomas Mann laat zijn verteller schrijven in de jaren ’43-’45 waardoor de Tweede Wereldoorlog en de biografie van Leverkühn in de vertelling op fascinerende wijze aan elkaar gekoppeld zijn.

In 4 sessies op 4, 11, 18 en 25 juni  – 10.30 tot 12.30 uur (locatie nog niet bekend) bespreken we olv Trixie Holsgens de gehele roman aan de hand van tekstfragmenten en achtergrondinformatie.

Kosten: € 85,-/leden en € 95,-/niet-leden.

Aanmelden: info@humanistischverbonddenhaag.nl.

Betaling: Het betreffende bedrag overmaken op banknummer NL97 TRIO 019 8435 363 t.n.v. HV Den Haag o.v.v. cursus Thomas Mann 2019.

Viering Wereldhumanismedag 2019

Zaterdag 22 juni van 13.00 tot 17.30 uur

Internationaal Perscentrum Nieuwspoort, Lange Poten 10, Den Haag

100 jaar algemeen kiesrecht

Afbeeldingsresultaat voor 100 jaar kiesrecht

In verband met het succes van het afgelopen jaar hebben de HV-afdelingen Delft, Rotterdam-Rijnmond, Drechtsteden, Midden-Holland, Leiden en Den Haag-Haaglanden besloten om ook dit jaar Wereldhumanismedag gezamenlijk te vieren met als thema ‘100 jaar algemeen kiesrecht’.

Den Haag, als ‘hart van de democratie’ met haar regeringsgebouwen en het Internationaal Perscentrum Nieuwspoort is hiervoor dan ook dé aangewezen stad.

De activiteiten vinden plaats in ‘Nieuwspoort’ en rond de Hofvijver.

Programma

12.30 uur: Inloop Internationaal Perscentrum Nieuwspoort, Lange Poten 10 (centraal gelegen, op loopafstand van Den Haag CS)

13.00 uur: Inleiding door Joop van den Berg, onder meer voormalig directeur Wiarda Beckman Stichting en lid Eerste Kamer, over het thema met als invalshoek: ‘Is ons kiesrecht inderdaad algemeen?’ Aansluitend discussie.

14.00 uur: Rondleiding Ridderzaal met film door ProDemos en/of wandeling ‘Rondje Hofvijver, grondleggers van de democratie’ o.l.v. Jos de Wit

15.30 uur: Nieuwspoort  – koffie / thee – Optreden door Bart Chabot, waarin hij zijn visie geeft op het kiesrecht, democratische beginselen etc.

17.30 uur: Aangeklede borrel

Aanmelden

Uiterlijk 10 juni via info@humanistischverbonddenhaag.nl

Personen buiten de regio’s van de genoemde afdelingen kunnen zich aanmelden bij de afdeling HV Den Haag-Haaglanden.

Kosten p.p.: € 10,00 HV-leden / € 15,00 niet-leden

Betalen

Dit bedrag overmaken op banknummer NL97 TRIO 019 8435 363 t.n.v. HV Den Haag o.v.v. Wereldhumanismedag 2019.

 

Alle programma onderdelen zijn onder voorbehoud