Programma

Midwinterviering 2018 – 15 december

Bezoek aan Fotomuseum Den Haag/GEM

Dit jaar vullen we de Midwinterviering in met op zaterdag 15 december een bezoek aan Fotomuseum Den Haag/GEM, met na afloop een hapje en een drankje in restaurant Gember. Het bestuur van HV Den Haag-Haaglanden nodigt u graag uit voor deze bijeenkomst.

Programma

Vanaf 14.45 u verzamelen bij de ingang van het museum, Stadhouderslaan 43.

 15.00 u – Bezoek aan de tentoonstellingen SEQUENCE en GENERATION WEALTH 

16.00 u – Hapje en drankje  

17.00 u – Sluiting.

HV Den Haag-Haaglanden zorgt voor de hapjes en drankjes.

Deelname is gratis, m.u.v. entree  museum. Wel Museumkaart meenemen. 

De inschrijvingstermijn is verstreken.

 Sequence – Klaus Baumgärtner

De tentoonstelling Sequence vormt een intiem overzicht van het foto-oeuvre van Klaus Baumgärtner (1948-2013), dat nagenoeg onbekend is. Geboren in Duitsland en opgeleid in Zwitserland, vestigde hij zich in 1984 in Den Haag om als docent aan de slag te gaan aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten. Eenvoud, verstilling, licht en schaduw zijn terugkerende elementen in Baumgärtners werk. Onopgemerkte dingen worden losgemaakt van hun functie en betekenis, en krijgen hierdoor een andere dimensie die de verbeelding vrij spel geeft.

 Generation Wealth – Lauren Greenfield

De Amerikaanse fotograaf en filmmaker Lauren Greenfield (1966) houdt zich al 25 jaar bezig met het thema ‘rijkdom’ en portretteert zowel de één procent rich and famous als mensen die er alles aan doen om dit uit te stralen. Fotomuseum Den Haag toont dit najaar in samenwerking met Annenberg Space for Photography in Los Angeles Generation Wealth, het eerste grote overzicht van Greenfields werk. De tentoonstelling omvat naast meer dan 200 fotowerken ook diverse korte films. Generation Wealth is een indrukwekkend verslag van het brandende verlangen om rijk te zijn, tegen elke prijs.

 

Cursus kunstgeschiedenis: Islamitische Kunst

Op de donderdagen 2, 9, 16, 23 mei – 14.00-16.00 u organiseert het Humanistisch Verbond een cursus Islamitische Kunst. Docent: Drs. Krzysztof Dobrowolski-Onclin (1979), studeerde kunstgeschiedenis en Franse letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam, Paris IV-Sorbonne en de Jagielloński University in Krakau. Ingegaan zal worden op basiskennis over de islam en het begin van de islamitische kunst, de middeleeuwen, kunst in de Maghreb en het Iberische schiereiland en islamitische architectuur in Turkije. Kosten: € 89,- per deelnemer voor 4 bijeenkomsten. Aanmelden: info@humanistischverbonddenhaag.nl. Het bedrag ad € 89,- s.v.p. overmaken op NL97 TRIO 019 8435 363 t.n.v. HV Den Haag o.v.v. Cursus Islamitische Kunst 2019.

 

Cursus Thomas Mann

Met zijn roman Doctor Faustus (1947) gaat Thomas Mann terug naar een in Duitsland welbekend verhaal uit de Europese literatuurgeschiedenis: De Faustmythe. Hierin staan streven naar macht en kennis en het daarmee samenhangende duivelspact centraal.

De roman gaat echter verder dan de mythe: het is ook een historische en maatschappelijke roman over Duitsland. Daarnaast is het een roman over muziek: complexe kunsttheoretische uitweidingen maken de romans soms ontoegankelijk. De maatschappijkritiek die Mann ons met dit werk aanreikt, is echter te waardevol om de roman vanwege zijn complexiteit links te laten liggen.

De ondertitel luidt: Das Leben des Deutschen Tonsetzers Adrian Leverkühn, erzählt von einem Freunde. Inderdaad, in de roman vertelt de burgerlijke humanist Serenus Zeitblom over het leven van de geniale componist Adrian Leverkühn. Thomas Mann laat zijn verteller schrijven in de jaren ’43-’45 waardoor de Tweede Wereldoorlog en de biografie van Leverkühn in de vertelling op fascinerende wijze aan elkaar gekoppeld zijn.

In 4 sessies op 4, 11, 18 en 25 juni  – 10.30 tot 12.30 uur (locatie nog niet bekend) bespreken we olv Trixie Holsgens de gehele roman aan de hand van tekstfragmenten en achtergrondinformatie.

Aanmelden: info@humanistischverbonddenhaag.nl.

Thomas Mann aan het werk, ca. 1939