Programma

Humanistisch Café: De toekomst van de lokale democratie

Donderdag 15 maart 2018

Café Juni – Nutshuis, Riviervismarkt 5, Den Haag

Aanvang 17.30 u / 17.00 u – Inloop (met soep en een snack)

19.30 u – Sluiting.

De toekomst van de lokale democratie

© Frank Ruiter

Deze keer staat het Humanistisch Café in het teken van de komende gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. Onderwerp is de toekomst van de lokale democratie in een sterk veranderend decor.

De gemeente bevindt zich op een kruispunt van diverse ontwikkelingen, zoals schaalvergroting en de verdere ontwikkeling van de netwerk- en informatiesamenleving. Ook de omslag van klassieke verzorgingsstaat naar participatiesamenleving heeft ingrijpende gevolgen voor de lokale samenleving. Het gezag van de lokale overheid is niet langer vanzelfsprekend, maar moet keer op keer worden verdiend. Dit vraagt om een bijgestelde visie over een veranderende rol en functie van de lokale overheid.

De lezing wordt verzorgd door Geerten Waling, historicus, auteur en onderzoeker op het gebied van politieke legitimiteit aan de Universiteit Leiden. Met Wim Voermans, hoogleraar staats- en bestuursrecht, schreef hij het boek Gemeente in de genen. Het boek werd dinsdag 20 februari gepresenteerd aan minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Gemeente in de genen

‘Wie dit boek leest kan geen andere conclusie trekken dan dat we het rationele management denken achter ons moeten laten en verdere technocratisering van de lokale democratie moeten voorkomen. […] We zijn schatplichtig aan de lokale oorsprong van onze democratie: de gemeente is van burgers.’ Kim Putters, directeur SCP

Democratie begint bij de gemeente. Daar ligt de bron van burgerschap, zeker in Nederland. Hier is de burger al eeuwenlang eigenaar van de lokale democratie. Al vanaf de vroege Middeleeuwen namen lokale gemeenschappen het lot zelf in handen. Samen vormden die ons land uit veen, moeras en water. Centraal bestuur en adel kregen er nooit echt vat op, het lokale zelfbestuur zit ons in de genen.

Tegenwoordig staat de lokale democratie onder druk. We zien een doorgeslagen schaalvergroting, ongekende decentralisering, schurende verhoudingen tussen gemeenteraadsleden en bestuurders, die hun gemeente besturen als bedrijfsmanagers.

Maar een gemeente is geen koekjesfabriek. Die is de eigendom van burgers. Gemeente in de genen levert een originele, leesbare kijk op de wortels van de lokale democratie, haar huidige (dis)functioneren en haar toekomst.

Wim Voermans (1961) is hoogleraar staats- en bestuursrecht, Geerten Waling (1986) is historicus en postdoc onderzoeker op het gebied van politieke legitimiteit. Beiden zijn verbonden aan de Universiteit Leiden.

Het boek zal op 15 maart te koop zijn: € 19,99 (paperback).

Zie ook artikel in NRC van 20 februari 2018: https://www.nrc.nl/nieuws/2018/02/20/stervensnood-de-lokale-democratie-doet-t-prima-a1592815

Spinozawandeling Den Haag

zaterdag 24 maart – 14.00 uur

Start Paviljoensgracht 72-74 (Spinozahuis) – Einde grafmonument Spinoza bij Nieuwe Kerk

Duur van de wandeling: 2 uur

Kosten: € 5,- contant te voldoen.

De wandeling staat onder leiding van Jos de Wit

In deze wandeling staat de Haagse periode van Spinoza centraal. Spinoza woonde vanaf 1671 tot aan zijn dood in 1677 in het huis aan de Paviljoensgracht en voltooide er zijn Etica. Over het leven van Spinoza is weinig bekend. Hij zou een teruggetrokken leven hebben geleid en wellicht spion en raadgever voor Johan de Witt zijn geweest. Spinoza heeft ons echter wel een rijk gedachtengoed nagelaten. Jos de Wit zal daar tijdens de wandeling uitgebreid op ingaan.

Spinoza had een Joodse achtergrond. Na verbanning uit de Joodse gemeenschap van Amsterdam woonde hij zijn laatste jaren in de Joodse Buurt van Den Haag. Ook aan de geschiedenis van deze Haagse wijk wordt in de wandeling aandacht besteed. De wandeling eindigt bij het grafmonument van Spinoza achter de Nieuwe Kerk. Na afloop van de wandeling wordt in een nabij gelegen horecagelegenheid nagepraat.

De wandeling is opgenomen in het boekje Beschouwing&Beleving, filosofische wandelingen door Den Haag, uitgave Humanistisch Verbond Den Haag-Haaglanden en samengesteld door Inge Camfferman en Jos de Wit. In het boekje zijn vijf Haagse wandelingen uitgezet en voorzien van tekst&uitleg, illustraties en een routekaartje. Het boekje is tijdens de wandeling op 24 maart te koop. Kosten € 10,-.

Informatie en aanmelding (uiterlijk 22 maart): Jos de Wit / e: josselinpdewit@hetnet.nl / t: 06-514 92 187.

Paideia – Kunst & Architectuur – Jugendstil

zaterdag 26 mei, aanvang 11.00 uur, afsluiting 16.00 uur (inclusief lunch)

Het programma is in voorbereiding. De activiteit zal bestaan uit een wandeling en lezing.

Cursus Thomas Mann – De Toverberg en Buddenbrooks

woensdag 30 mei (Filmkluis) en 6, 13, 20 en 27 juni (Commissarissenzaal) – Nutshuis.

De cursus bestaat uit vijf cursusmiddagen op woensdag waarin de boeken De Toverberg en Buddenbrooks centraal staan. Op 30 mei wordt gestart met de vertoning van de verfilming van het boek De dood in Venetië. De cursus wordt verzorgd door de germaniste en filosofe Trixie Hölsgens.

In 5 weken bespreken we uitvoerig de personages die Thomas Mann met zoveel ironie, maar ook sympathie heeft neergezet. We zullen gaandeweg de enorme filosofische rijkdom van het werk leren kennen en daarbij geregeld een uitstapje naar de filosofie van Friedrich Nietzsche maken.

De cursus wordt geleid door Trixie Hölsgens, verbonden aan het Duitsland Instituut.

Zie voor verdere informatie bij Cursussen.

 

Humanistisch Café

donderdag 17 oktober – 17.30 uur – Nutshuis, Riviervismarkt 5.

Het onderwerp wordt nog ingevuld.

Midwinterviering en Uitreiking Humanistische Prijs Haaglanden

zaterdag 22 december – het programma is nog in ontwikkeling.

 


Alle activiteitenzijn onder voorbehoud.

HV-leden en andere belangstellenden worden per e-mail steeds op de verschillende activiteiten geattendeerd met uitgebreide informatie.