Programma

Filosofische Wandeling

Van Spinoza naar Voltaire, een Haagse reis door de Verlichting

Afbeeldingsresultaat voor voltaire

zaterdag 18 augustus – Aanvang 14.00 u – duur van de wandeling: 2 uur – start bij grafmonument van Spinoza (achter de Nieuwe Kerk aan het Spui) – einde: Paleis Kneuterdijk.

Informatie en aanmelden (uiterlijk 16 aug.) bij Jos de Wit: e-mail: josselinpdewit@hetnet.nl / t: 06-514 92 187. De kosten bedragen € 5,- p.p., ter plaatse te voldoen. Het boekje Filosofische Wandelingen is ter plaatse te koop voor € 10,-.

Nadere Informatie

Met Beschouwing&Beleving, filosofische wandelingen door Den Haag, is Den Haag weer een wandelgidsje rijker. Het boekje (1e druk december 2017; 2e druk maart 2018; 3e druk juni 2018) is een uitgave van het Humanistisch Verbond Den Haag-Haaglanden en is samengesteld door Inge Camfferman en Jos de Wit. Het boekje is fraai vormgegeven door Pasmans Drukkerij in Den Haag, en is een handzaam wandelgidsje. De wandelingen kunnen individueel gelopen worden, maar ook in groepsverband.

Groepswandelingen

De groepswandelingen worden verzorgd door Jos de Wit. Kosten groepsrondwandeling: € 5,- p.p., contant ter plaatse te voldoen. Informatie en aanmelding: e-mail: josselinpdewit@hetnet.nl / tel.: 06-514 92 187. Het boekje is tijdens de groepswandeling te koop voor € 10,-, contant te voldoen.

Het minimum aantal deelnemers is 6, het maximale aantal is 15. Bij slecht weer wordt de wandeling geannuleerd, dat wordt uiterlijk om 12 uur op de dag zelf besloten en aan de deelnemers doorgegeven. Gelieve daarvoor uw (mobiele) telefoonnummer door te geven.

In het boekje zijn vijf Haagse wandelingen opgenomen die voorzien zijn van tekst en uitleg, illustraties en een routekaartje:

  • Spinoza in Den Haag
  • Van Spinoza naar Voltaire, een Haagse reis door de Verlichting
  • Rondje Hofvijver, grondleggers van de democratie
  • Park Sorghvliet
  • Scheveningen.

De wandelingen duren ongeveer 2 uur.

Boekjes bestellen/kopen

De boekjes kunnen tevens besteld worden bij het secretariaat van HV-Den Haag-Haaglanden via info@humanistischverbonddenhaag.nl, kosten € 10,- (excl. verzendkosten), en bij o.a. boekhandel Paag,man, Van Stockum, de VVV en Museum Beelden aan Zee. Het boekje is ook te leen bij Bibliotheek Den Haag.

 

Peace in the Park, ontmoeten, beleven en inspireren

Zondag 23 september12.00 – 17.00 uurPaleistuin, PrinsessewalRond 21 september, de internationale dag van de vrede, organiseren verschillende organisaties gezamenlijk het Just Peace Festival. Met ruim 40 activiteiten wordt vijf dagen lang de Internationale VN Dag van de Vrede gevierd in Den Haag, de internationale stad van vrede en recht. Het programma van het festival bestaat uit een mix van debat, podiumkunst, museale activiteiten, sport en muziek, waarbij het thema vrede & recht centraal staat. Een van de onderdelen is het Peace in the Park Festival.Op zondag 23 september 2018 vindt de zesde editie plaats van het festival Peace in the Park in de Paleistuin in Den Haag. Tijdens deze editie kunnen bezoekers van het festival wederom op persoonlijke wijze vrede ervaren en inspiratie opdoen om met vrede actief aan de slag te gaan in het persoonlijk leven. Hiervoor worden programmaonderdelen aangeboden die zich kenmerken door een handelingsperspectief voor de bezoekers.Op het festival ontmoeten bezoekers elkaar in een harmonieuze en ontspannen sfeer, met ruimte voor diepgang in gesprekken en deelname aan de programma’s. Deze programma’s geven inspiratie aan bewoners om over hun persoonlijke verbondenheid met vrede na te denken en daar actief iets mee te doen. Het thema van het festival in 2018 is: ontmoeten, beleven en inspireren.HV Den Haag-Haaglanden verzorgt op 23 september een workshop en geeft financiële ondersteuning aan Peace in the Park.

 

Paideia – Dagprogramma Art Nouveau 

Zaterdag 29 september – hele dag

Op zaterdag 29 september starten we met de eerste Paideia-activiteit via een dagprogramma waarin Art Nouveau centraal staat. De dag bestaat uit ’s morgens een lezing en ’s middags een rondwandeling door de Haagse binnenstad. Inhoudelijke verbindingen worden gemaakt met nieuwe vormen van levensbeschouwing die tijdens de Art Nouveau periode ontstonden.

Paideia staat al vanaf de oude Griekse cultuur voor een dialogische manier van denken, die deel uitmaakt van de opvoeding tot volledig mens. De mens wordt dan gezien als creatief, groeiend en betekenis gevend wezen. Het streven naar het volledige mens-zijn, sluit geheel aan bij de humanistische levensbeschouwing.

Omdat Paideia een nieuwe activiteit is, zal de invulling gaandeweg ontwikkeld worden. We gaan op weg naar de betekenis van interessante thema’s: in de geschiedenis, beeldende kunst, architectuur, literatuur, film, muziek en natuur, gekoppeld aan verschillende levensbeschouwingen. Kennismaken met verschillende onderwerpen is kennismaken met hun rijkdom en verscheidenheid. We kunnen zo ons bewustzijn vergroten, en tot een vollediger mens komen: Paideia!

We starten met Art Nouveau

Zaterdag 29 september 2018 starten we met Paideia en ligt de focus op de Art Nouveau periode. Deze vernieuwende periode die ontstond aan het einde van de 19e eeuw leverde niet alleen tal van nieuwe kunstvormen en uitingen op in schilderkunst, toegepaste kunst en architectuur, maar leidde ook tot levensbeschouwelijke vernieuwing, zoals de opkomst van de vrijdenkersbeweging, de theosofie en de antroposofie.

Een kennismaking met Art Nouveau en de denkwereld er achter kan inspireren tot verdieping van de humanistische levensbeschouwing die immers uitgaat van een positief mensbeeld, waarbij de mens in staat wordt geacht nieuwe initiatieven tot stand te brengen.

Den Haag wordt wel de hoofdstad van de Nederlandse Art Nouveau genoemd omdat deze kunststroming met name in Den Haag veel sporen heeft nagelaten. Nog steeds zijn tientallen panden uit deze periode terug te zien in het straatbeeld van Den Haag. De verschillende decoraties op de gevels en in de architectuur laten gracieus gestileerde lijnen zien, geïnspireerd op de natuur en bedoeld om emoties en schoonheid uit te drukken.

Dagprogramma

Het dagprogramma begint ’s morgens met een lezing over de Art Nouveau periode door Anne Marie Boorsma, vrijgevestigd kunsthistorica. Aansluitend volgt een gezamenlijke lunch.In het middagprogramma zal Gerda Kosters, eveneens vrijgevestigd kunsthistorica uit Den Haag, een stadswandeling verzorgen langs de gebouwen in de binnenstad waar de Art Nouveau-stijl in terug te vinden is.Jos de Wit, historicus en filosoof, zal tussendoor verbindingen leggen met de nieuwe vormen van levensbeschouwing uit de Art Nouveau periode.

De stadswandeling start op het Plein, gaat door de binnenstad langs panden die gebouwd zijn rond 1900, gebouwd in de stijl van de Art Nouveau. Art Nouveau kent in Nederland verschillende vormen. De ene vorm is geïnspireerd op de beweeglijke Franse Art Nouveau, en de andere op de lineaire, strakke Weense Sezession. Van beide stijlen zullen we voorbeelden tegenkomen.Na aanmelding en betaling ontvangt u nadere informatie over locatie en tijdstippen.Het aantal deelnemers is vastgesteld op circa 20.

Aanmelding en betaling

Aanmelden via: info@humanistischverbonddenhaag.nl.

Eigen bijdrage deelnemers voor het dagprogramma is: € 15,- (HV-lid) en € 20,- (geen lid).De lunch is voor eigen kosten.

Betaling: het betreffende bedrag overmaken op banknummer NL97 TRIO 019 8435 363 t.n.v. HV Den Haag o.v.v. Paideia 29 sept.2018.

 

Humanistisch Café

donderdag 17 oktober – 17.30 uur – het programma is nog in ontwikkeling.

 

Midwinterviering en Uitreiking Humanistische Prijs Haaglanden

zaterdag 22 december – het programma is nog in ontwikkeling. Alle activiteitenzijn onder voorbehoud.HV-leden en andere belangstellenden worden per e-mail steeds op de verschillende activiteiten geattendeerd met uitgebreide informatie.