Wie zijn wij

Het Humanistisch Verbond, afdeling Den Haag-Haaglanden is een afdeling van het landelijk Humanistisch Verbond en is een vrijwilligersorganisatie.

Ons kantoor is gevestigd aan de Prinsegracht 27, 2512 EW Den Haag, telefoon 06 – 573 70 445, e-mail info@humanistischverbonddenhaag.nl.

Het HV Den Haag kent een Algemeen en een Dagelijks Bestuur.

 

De bestuursleden zijn:

Henk Bakker (voorzitter)*

Inge Camfferman (secretaris)*

Kees Overmeer (penningmeester)*

Marianne Banning-Mul (lid)

Hans Gouweleeuw (lid)

Luc Meuwese (lid)

* de voorzitter, penningmeester en secretaris vormen het Dagelijks Bestuur.

Secretariaat: Judith Mos.

De doelstelling van het Humanistisch Verbond, afdeling Den Haag-Haaglanden is het via verschillende activiteiten uitdragen van het humanistische gedachtegoed. Centraal daarin staan keuzevrijheid, verantwoordelijkheid en oog voor omgeving en anderen. Kernwaarden zijn zelfbeschikking, gelijke behandeling en verdraagzaamheid. Deze waarden komen als belangrijke thema’s terug in de activiteiten.

Het Humanistisch Verbond, afdeling Den Haag-Haaglanden heeft de fiscale status van een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

U kunt een gift aan een ANBI-organisatie aftrekken van de inkomstenbelasting. Met uw gift krijgt het Humanistisch Verbond Den Haag e.o. meer financiële armslag waarmee wij het aanbod kunnen verbreden en verdiepen en nieuwe initiatieven realiseren.