Agenda

De Haagse verlichtingswandeling

In de maanden juli en augustus verzorgt historicus en filosoof Jos de Wit weer de populaire verlichtingswandeling door het centrum van Den Haag. Aan de hand van verschillende plaatsen waar grote verlichtingsfilosofen als Spinoza en Voltaire hebben gewoond, vertelt hij over de ontwikkeling en ideeën van de Verlichting. Voor meer informatie en aanmelden zie deze site: https://www.vrijeacademie.nl/ons-aanbod/een-haagse-wandeling-door-de-verlichting/

 

Cursus inleiding in het humanisme

Het Humanistisch Verbond landelijk en de Vrije Academie organiseren in het najaar door het hele land een nieuwe achtdelige cursus inleiding in het humanisme. Deze wordt ook in Den Haag aangeboden door Jos de Wit, bekend historicus en filosoof uit onze afdeling. Voor meer informatie en aanmelding zie deze site: https://www.vrijeacademie.nl/ons-aanbod/collegereeks-humanisme/

 

Verdiepingsdag Goed leven, goede dood

Zaterdag 12 september 2020, 10.00 – 16.00 uur
Locatie Amadeus, Traviatastraat 25, Den Haag

Hoe kijk je naar de dood? Die van jezelf en de ander. Welke emoties komen er bij je naar boven? Hoe verhoud je je tot jouw sterfelijkheid? En hoe vertaalt zich dit naar het gesprek met de ander, ook als die ander dat gesprek aangaan lastig vindt? Praten over de dood helpt ook bij het nadenken over wat je belangrijk vindt in het leven. Bij een goed leven hoort een goede dood.

Prijs (inclusief koffie/thee):
€ 60 standaard
€ 40 leden Humanistisch Verbond
€ 30 bij minimum inkomen en studenten
€ 20 leden Humanistisch Verbond met een minimum inkomen.
Aanmelden via https://www.cursushumanisme.nu/.
Voor meer informatie zie Goed Leven, Goede Dood

 

Gespreksbijeenkomst ter voorbereiding op het landelijke meerjarenbeleidsplan – 5 september 2020: input van de leden gevraagd!!!

Wat kan het Humanisme betekenen; hoe komen we tot een humanistische agenda?
Zonder overdrijving kan worden gesteld dat de samenleving op haar grondvesten trilt:  het Corona-virus dat als pandemie over grote delen van de wereld raast, veel levens kost of aantast en in veel landen leidt tot maatregelen die individuele vrijheid ondergeschikt maken. Eenvoudige antwoorden zijn er niet. Naast de inzichten van bestuurders en wetenschappers die naarstig op zoek zijn naar antwoorden op deze vraagstukken, zullen ook levensovertuiging en politieke ideologieën een belangrijk onderliggend kompas (moeten) vormen.

In een open, maar gestructureerd gesprek willen we “onderzoeken” welke rol het Humanisme kan spelen bij het omgaan met deze maatschappelijke vraagstukken. De gesprekken hierover vinden op verzoek van onze landelijke organisatie plaats in regionaal verband binnen een groot aantal afdelingen.
De uitkomsten dienen als input voor het toekomstig te voeren beleid van het Humanistisch Verbond.

Uw input is zeer op prijs gesteld en we nodigen u van harte uit om hierover mee te praten op zaterdag 5 september 2020 in de namiddag in een zaal boven het Centraal Station Den Haag. U kunt zich  aanmelden via info@humanistischverbonddenhaag.nl. I.v.m. Corona is ruimte voor 30 deelnemers. 

 

Het nieuwe denken rond 1900

Op de zaterdagen 3 en 10 oktober staat het nieuwe denken rond 1900 centraal. Op 3 oktober brengen we een bezoek aan woningcomplex de Papaverhof in Den Haag. Op 10 oktober verzorgen we lezingen over nieuwe levensbeschouwingen en ontwikkelingen in vormgeving en architectuur.

Zaterdag 3 oktober, 14.00-16.00 Bezoek aan wooncomplex Papaverhof, Den Haag

Zaterdag 10 oktober, 11.00-13.00 Lezingen Het Nieuwe Denken rond 1900

Aanmelden en kosten lezingen:

Aanmelden tot uiterlijk 26 september via info@humanistischverbonddenhaag.nl.

Kosten: € 35,- (HV-leden) / € 45,- (niet-leden). Het betreffende bedrag overmaken op banknummer NL97 TRIO 019 8435 363 t.n.v. HV Den Haag o.v.v. Het Nieuwe Denken 2020.

Voor meer informatie zie: Het nieuwe denken rond 1900

 

Paideia – Totalitaire regimes, verboden kunst en verbeelding

Zaterdag 21 november 11.00-15.30, incl. lunch

Amadeus, Traviatastraat 25, 2555 VG Den Haag

Programma

11.00    Jos de Wit – Communisme en Nazisme in historisch perspectief

11.45    Anne Marie Boorsma – Goed/Fout, over kunst in oorlogstijd

13.00    Lunch

14.00    Hans Alma – Werken met verbeelding

15.00    Afsluitende discussie

15.30    Sluiting (mogelijkheid om daarna nog met elkaar een drankje te drinken).

 

Aanmelden tot uiterlijk 1 november 2020 via info@humanitischverbonddenhaag.nl

Eigen bijdrage: € 50,- (leden) / € 65,- (niet-leden) incl. koffie, thee, lunch en digitale hand out.

Betalen: Het betreffende bedrag s.v.p. overmaken op banknummer NL97 TRIO 019 8435 363 t.n.v.

HV Den Haag o.v.v. Paideia Verboden Kunst 2020.

Voor meer informatie zie Paideia

 

 

 

HV-leden en andere belangstellenden worden per e-mail steeds op de verschillende activiteiten geattendeerd met uitgebreide informatie. U kunt zich aanmelden voor de Nieuwsbrief via  info@humanistischverbonddenhaag.nl.