Agenda

Humanistisch Café op 1 oktober vanaf 18.30 uur, Coronawet

 In het laatste ledenbericht hebben wij aangegeven dat we weer voorzichtig gaan starten met de humanistische cafés. Voorzichtig omdat we op basis van de RIVM-richtlijnen zijn gebonden aan een aantal beperkingen met als voornaamste richtlijn de 1.5 meter afstand. Dit betekent dat circa 30-35 personen fysiek kunnen deelnemen aan het humanistisch café (afhankelijk van het aantal personen dat tot één huishouden behoort).

Utopie is goed geventileerd en er zijn diverse hygiëne maatregelen getroffen.

Wij zijn dan ook blij dat wij elkaar weer fysiek kunnen ontmoeten en met elkaar kunnen praten over onderwerpen die er toe doen. Mocht u echter niet in de gelegenheid zijn om naar Utopie te komen, dan bieden we in samenwerking met Utopie de mogelijkheid om thuis achter uw pc, laptop of tablet de bijeenkomst rechtstreeks via internet te volgen. Het humanistisch café zal live worden gestreamd.

De bijeenkomst is te volgen via: https://vimeo.com/458517043.

Naast dat u rechtstreeks kunt meekijken, kan dat ook op een later moment via dezelfde link.

Het thema van het eerste café na de zomer luidt:

CORONAWET

Wat betekent deze wet voor onze individuele vrijheid in relatie tot de verregaande bevoegdheden van de overheid?

 In een brief aan minister de Jonge (zie bijlage) heeft het Humanistisch Verbond de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19, ook wel Coronawet genoemd, gelegd langs de meetlat van vrijheid, gelijkheid en zorg voor elkaar, met als belangrijkste conclusie dat de diverse grondrechten in de wet niet gelijkelijk worden behandeld.

Zo wordt het recht op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer op een andere wijze ingevuld dan het recht op de vrijheid van godsdienst en het recht op vereniging en vergadering. Het bestuur van het Humanistisch Verbond roept de minister dan ook op om aan de diverse grondrechten op gelijke wijze invulling te geven.

Marco van Duijn van Utopie advocaten zal tijdens het Humanistisch café de Coronawet toelichten, van kritische kanttekeningen voorzien en vragen, zoals welke vrijheid beperkende maatregelen achten wij acceptabel, beantwoorden. Discussie is uiteraard mogelijk.

Datum en tijd: 1 oktober van 18.30 tot 20.00 uur (inloop vanaf 18.00 uur)

Locatie: Grand Café Utopie, Waldeck Pyrmontkade 116, Den Haag

De mogelijkheid bestaat om vooraf – al dan niet gezamenlijk – wat te eten / drinken en na afloop een informele afsluiting; voor wie wil met een drankje.

De kosten van de soep/broodje zijn voor rekening van het Humanistisch Verbond; de drankjes zijn voor eigen rekening.

Aanmelden verplicht: info@humanistischverbonddenhaag.nl

Indien u komt met een huisgenoot graag aangeven.

 

Humanistisch Café op 29 oktober Orgaandonatie

Meer informatie volgt.

 

Humanistisch Café op 26 november Duurzaamheid

Meer informatie volgt.

 

Cursus inleiding in het humanisme

Het Humanistisch Verbond landelijk en de Vrije Academie organiseren in het najaar door het hele land een nieuwe achtdelige cursus inleiding in het humanisme. Deze wordt ook in Den Haag aangeboden door Jos de Wit, bekend historicus en filosoof uit onze afdeling. Voor meer informatie en aanmelding zie deze site: https://www.vrijeacademie.nl/ons-aanbod/collegereeks-humanisme/

 

Het nieuwe denken rond 1900

Op de zaterdagen 3 en 10 oktober staat het nieuwe denken rond 1900 centraal. Op 3 oktober brengen we een bezoek aan woningcomplex de Papaverhof in Den Haag. Op 10 oktober verzorgen we lezingen over nieuwe levensbeschouwingen en ontwikkelingen in vormgeving en architectuur.

Zaterdag 3 oktober, 14.00-16.00 Bezoek aan wooncomplex Papaverhof, Den Haag

Zaterdag 10 oktober, 11.00-13.00 Lezingen Het Nieuwe Denken rond 1900

Aanmelden en kosten lezingen:

Aanmelden tot uiterlijk 26 september via info@humanistischverbonddenhaag.nl.

Kosten: € 35,- (HV-leden) / € 45,- (niet-leden). Het betreffende bedrag overmaken op banknummer NL97 TRIO 019 8435 363 t.n.v. HV Den Haag o.v.v. Het Nieuwe Denken 2020.

Voor meer informatie zie: Het nieuwe denken rond 1900

 

Paideia – Totalitaire regimes, verboden kunst en verbeelding

Zaterdag 21 november 11.00-15.30, incl. lunch

Amadeus, Traviatastraat 25, 2555 VG Den Haag

Programma

11.00    Jos de Wit – Communisme en Nazisme in historisch perspectief

11.45    Anne Marie Boorsma – Goed/Fout, over kunst in oorlogstijd

13.00    Lunch

14.00    Hans Alma – Werken met verbeelding

15.00    Afsluitende discussie

15.30    Sluiting (mogelijkheid om daarna nog met elkaar een drankje te drinken).

 

Aanmelden tot uiterlijk 1 november 2020 via info@humanitischverbonddenhaag.nl

Eigen bijdrage: € 50,- (leden) / € 65,- (niet-leden) incl. koffie, thee, lunch en digitale hand out.

Betalen: Het betreffende bedrag s.v.p. overmaken op banknummer NL97 TRIO 019 8435 363 t.n.v.

HV Den Haag o.v.v. Paideia Verboden Kunst 2020.

Voor meer informatie zie Paideia

 

 

 

HV-leden en andere belangstellenden worden per e-mail steeds op de verschillende activiteiten geattendeerd met uitgebreide informatie. U kunt zich aanmelden voor de Nieuwsbrief via  info@humanistischverbonddenhaag.nl.