Algemeen

Informatie

Het Humanistisch Verbond Den Haag-Haaglanden geeft aan de humanistische thema’s uiting via verschillende activiteiten, zoals cursussen, lezingen, excursies en debatbijeenkomsten.

Vaste activiteiten zijn het Humanistisch Café, de Wereld Humanismedag, de Midwinterviering, de Humanistische prijs Haaglanden en de Humanistische Begeleiding door Vrijwilligers.

HV Den Haag-Haaglanden is een vrijwilligersorganisatie die draait op een aantal actieve leden. Zonder de hulp en inzet van vrijwilligers kunnen wij niet. Wilt u een handje komen helpen? Als vrijwilliger kunt u zich op verschillende manieren inzetten: wat u kunt en wat u past.

Contact via het secretariaat: info@humanistischverbonddenhaag.nl of telefonisch 06 – 573 70 445.


Een luisterend oor

‘met wat steun kan ’t leven weer kleur krijgen, al is ’t maar ’n grijstint’

Wat heeft ’t voor zin

wanneer ik jou, gevangene

’t vergezicht vrijheid toon?

Je blik reikt niet verder

dan de vier muren van je cel.

Ik kan je je muren laten zien;

’t is aan jou ze af te breken.

 

Soms zit het mee, soms zit het tegen. Soms zit het zo tegen dat u er geen gat meer in ziet. Dan lijkt het leven zo uitzichtloos.

Soms zijn er twijfels. Dan weet u het niet meer. Er zijn zo van die vragen die maar blijven knagen: wat is de zin van het leven, wat doe ik hier, waarom overkomt mij dit?

Een goed gesprek, een luisterend oor met respect voor uw zelfbeschikking, uw onafhankelijkheid en uw eigen verantwoordelijkheid kan dan mogelijk uitkomst bieden.

Heeft u een ingrijpende, traumatische gebeurtenis meegemaakt en leeft u nog dagelijks met de gevolgen daarvan, is uw contact met familie, vrienden, collegae verstoord, rouwt u om het verlies van een dierbare, kan u maar niet overweg met uw scheiding, kampt u met uw gezondheid, heeft u ouderdomsklachten, denkt u wel eens over een zelfverkozen levenseinde, voelt u zich eenzaam, bent u slachtoffer van geweld of heeft u te maken met detentie?

Drukken uw vragen en problemen zo op uw gemoed en bepalen ze voor een groot deel uw dagelijkse stemming dat u er niet meer uit komt? Praten met een ander kan dan opluchting brengen en u mogelijk weer enig perspectief geven, ook al is alles niet in één keer opgelost.

U wilt wel een gesprek maar ziet geen kans om met iets zo persoonlijks bij iemand aan te kloppen? U kunt niet terecht bij uw partner, een familielid, vriend of goede buur? Toch is praten altijd mogelijk, bijvoorbeeld met vrijwillige begeleiders van het Humanistisch Verbond.

Onze vrijwilligers komen bij u thuis op bezoek of gaan er samen met u op uit. U krijgt dan de gelegenheid om in alle openheid en vertrouwelijkheid van gedachte te wisselen over hetgeen u alsmaar bezighoudt en niet loslaat.

Waar mogelijk zal de vrijwillige begeleider u doorverwijzen naar professionele hulpverleners en daar desgewenst samen met u naar toe gaan.

Het Humanistisch Verbond in de regio’s Den Haag, Delft en Leiden heeft ervaren vrijwillige begeleiders die bereid zijn om uw gesprekspartner te zijn. Zij beschikken over een rijke levenswijsheid en zijn getraind om volgens de humanistische levensbeschouwing met u in dialoog te gaan over uw levensvragen. Onze benadering is van mens tot mens, wij zijn geen therapeuten.

Heeft u behoefte aan een gesprek, heeft u belangstelling om als vrijwillige begeleider aan de slag te gaan of wilt u inlichtingen over wat wij doen neem dan gerust eens contact met ons op.

 

Humanistische Begeleiding door vrijwilligers

Telefoon:        06 8193 7263

E-mailadres:   hbv@humanistischverbonddenhaag.nl

Coördinator:   Miriam ter Luun


Boeken

Wie zich via de literatuur wat verder wil verdiepen in de filosofie en het humanistisch gedachtegoed vindt hieronder een aantal suggestie.

 Amor fati – Filosoferen tegen het einde, André de Vries en Erno Eskens

Wat heb je eigenlijk aan filosofie als het er echt op aankomt? Bijvoorbeeld als je doodgaat? Het boek is een briefwisseling tussen Erno Eskens en filosoof André de Vries, bij wie in 2016 prostaatkanker was geconstateerd. Behandeld worden vragen als Wanneer is je leven geslaagd? Kun je de filosofie gebruiken bij ziekte en deze een plek geven? René Gudde, directeur van de Internationale School voor Wijsbegeerte in Leusden overleed in 2015 aan kanker. Hij werd opgevolgd door Erno Eskens. Ook René Gudde heeft zich veel met deze vragen beziggehouden. Amor fati betekent zoiets als ‘liefde voor het (nood)lot’. ISVW, € 19.95

 25 eeuwen theologie, Teksten/toelichtingen, Redactie: Laurens ten Kate, Marcel Poorthuis

Met 25 Eeuwen theologie verschijnt in Nederland voor het eerst een overzicht van de theologie sinds het begin van de westerse cultuur. Na het succes van 25 eeuwen westerse filosofie is er nu eindelijk 25 eeuwen theologie. De rijkdom aan oorspronkelijke theologische teksten maakt dit boek tot een unieke bloemlezing en een overzichtelijke geschiedenis van de theologische erfenis van de westerse wereld. Boom, € 39,90.

 Yuval Noah Harari, Homo Deus

God en goden zijn bedoeld om de sociale cohesie te bevorderen die nodig is om de beschaving draaiende te houden. Als de mens niet meer is dan een algoritme, niets meer dan een data-verwerkend systeem, is het dan niet mogelijk dat er in de toekomst efficiëntere systemen de oude systemen overbodig maken? Harvill Secker; Homo Deus – A brief History of Tomorrow; Thomas Rap; Nederlandse vertaling: Homo Deus – Een kleine geschiedenis van de toekomst; 444 pagina’s; € 24,99.

 Ton de Kok, Wat is God

Ton de Kok geeft met een journalistieke pen in een persoonlijk document een boeiend beeld van de bestaansworsteling van bijna veertig filosofen en schrijvers met de vraag Wat is God? Thot Uitgeverij; 304 pag’s; € 19,50

 Carel van Schaik, Kai Michel, Het Oerboek van de mens

Gewapend met de laatste inzichten uit de cognitiewetenschappen, de ontwikkelingsbiologie, de archeologie en de godsdienstgeschiedenis zijn biologisch antropoloog Carel van Schaik en historicus Kai Michel op reis gegaan door de Bijbel, het boek der boeken. Balans; 448 pag’s; € 27,50.

 Anton van Hoof, Sterven in stijl – Leven met de dood in de klassieke oudheid

In zijn boek beschrijft Van Hooff hoe de mens in de klassieke oudheid met de dood omging: ‘Klaarkomen met de dood is nu eenmaal het centrale thema, zo niet de oorsprong van filosofie en religie’. Ambo Anthos, € 22,99.

 Achile Mbembe, Kritiek van de zwarte rede

Kritiek van de zwarte rede is een belangwekkende reflectie op hoe we vandaag de dag moeten denken over slavernij, racisme, gelijkheid en ongelijkheid. Achille Mbembe beschrijft de geschiedenis van de slavernij als product van het mondiale kapitalisme. Hij gaat in op het ontstaan van het menstype ‘neger’ en de vraag wat het betekent om daartoe gereduceerd te worden. Boom Filosofie, € 24,90