Algemeen

Het humanisme wil volgende generaties een betekenisvol leven meegeven. Dat zij vrij zijn om vrij te kunnen denken, doen en leven. Want wij willen uiteindelijk maar één ding: een samenleving die ook in de toekomst menswaardig blíjft.

De afdeling Den Haag van het Humanistisch Verbond werd opgericht op 4 juni 1946 om buitenkerkelijken en humanisten in en rond Den Haag te verenigen en hun belangen te behartigen. Centraal in het hedendaags humanisme staan de thema’s vrije meningsuiting, gelijke behandeling en het recht op zelfbeschikking. De inzet is actueel, nationaal en internationaal.
Aan de humanistische thema’s wordt uiting gegeven via verschillende activiteiten, zoals cursussen, lezingen, excursies en debatbijeenkomsten. Eenmaal in de twee jaar wordt de Humanistische Prijs Haaglanden uitgereikt aan een persoon of organisatie die zich onderscheidt op een van de humanistische thema’s. De Humanistische Begeleiding door Vrijwilligers biedt een luisterend oor en een helpende hand voor mensen die tijdelijk wat extra steun nodig hebben. Het werkgebied van HV Den Haag-Haaglanden is Den Haag en omliggende gemeenten als Rijswijk, Voorburg, Leidschendam, Zoetermeer en Wassenaar en een aantal gemeenten in het Westland.

Wat doen we?

Lezingen

Het Humanistisch Verbond organiseert lezingen over een levensbeschouwelijk thema, al dan niet in samenwerking met andere organisaties. Voor leden en niet-leden.

Humanistisch Café

Viermaal per jaar is er een Humanistisch Café waar een maatschappelijk relevant onderwerp wordt ingeleid door een wetenschapper, kunstenaar, filosoof of andere deskundige. Iedereen is welkom. De Humanistische Café’s worden op donderdag gehouden, toegang gratis.

Cursussen en studiedagen

Het cursusprogramma omvat korte en langere cursussen over of rond een humanistisch thema. Kosten zijn verschillend per cursus.

Naast de cursussen organiseren we onder de naam Paideia studiedagen.Paideia staat vanaf de oude Griekse cultuur voor een dialogische manier van denken, die deel uitmaakt van de opvoeding tot volledig mens. Via Paideia willen we de humanistische filosofie verbinden met interessante thema’s in de geschiedenis,  beeldende kunst, architectuur, literatuur, film, muziek en natuur. Kennismaken met verschillende onderwerpen is kennismaken met hun rijkdom en verscheidenheid. We kunnen zo ons bewustzijn vergroten, en tot een vollediger mens komen

Uitgaven

Een grote taak weggelegd, 70 jaar Humanistisch Verbond

Naar aanleiding van 70 jaar Humanistisch Verbond bracht HV Den Haag in 2016 een herinneringsboekje uit, samengesteld door bestuurslid Inge Camfferman.

De titel is ontleend aan een citaat uit de oprichtingsspeech van Jaap van Praag in 1946 waarin hij zijn toekomstdroom van een brede levensgemeenschap voor onkerkelijken ontvouwde: ‘Voor een humanistisch verbond is in deze tijd een grote taak weggelegd: groot in omvang en groot in betekenis.’

Het boekje schetst de ontwikkelingen die het humanisme heeft doorgemaakt om zich een plek in de samenleving te veroveren en zoomt in op het humanistisch wel en wee in Den Haag. Voor dit laatste is geput uit Haags archiefmateriaal.

Het boekje is te bestellen bij het Humanistisch Verbond afdeling Den Haag-Haaglanden via info@humanistischverbonddenhaag.nl of telefoon 06-57370445
Kosten € 10,- excl. verzendkosten.

Beschouwing & Beleving, filosofische wandelingen door Den Haag

In december 2017 heeft het Humanistisch Verbond Den Haag-Haaglanden het boekje Beschouwing & Beleving, filosofische wandelingen door Den Haag uitgebracht. Het boekje is samengesteld door Inge Camfferman en Jos de Wit en bevat vijf filosofische wandelingen door Den Haag: Spinoza in Den Haag; Van Spinoza naar Voltaire, een Haagse reis door de Verlichting, Rondje Hofvijver, grondleggers van de democratie, Park Sorghvliet; Scheveningen.

Den Haag kent een rijke geschiedenis, is een groene stad en is tevens de stad waar verschillende filosofen voor kortere of langere tijd hebben gewoond.

Met deze wandelingen worden filosofie, geschiedenis en natuur met elkaar verbonden, en tegelijkertijd wordt het denken – beschouwing – gecombineerd  met een fysieke inspanning, het wandelen – beleving. Het is een handzaam boekje, dat in de zak of kleine tas meegenomen kan worden. Verschillende Haagse boekwinkels hebben aangegeven belangstelling voor het boekje te hebben.

Elke wandeling bevat een historische en filosofische beschrijving van dat deel van Den Haag en een plattegrond. De wandelingen kunnen individueel gelopen worden, maar ook georganiseerd. Jos de Wit verzorgt de groepsrondleidingen voor deze wandelingen. Daartoe kan contact met hem worden opgenomen via 06-51492187 of josselinpdewit@hetnet.nl.

Het boekje is te bestellen bij het Humanistisch Verbond afdeling Den Haag-Haaglanden via info@humanistischverbonddenhaag.nl of telefoon 06-57370445. Kosten € 10,- excl. verzendkosten.

Een luisterend oor

Drukken uw vragen en problemen zo op uw gemoed en bepalen ze voor een groot deel uw dagelijkse stemming dat u er niet meer uit komt? Bent u eenzaam? Praten met een ander kan dan opluchting brengen en u mogelijk weer enig perspectief geven, ook al is alles niet in één keer opgelost.

Het Humanistisch Verbond in de regio’s Den Haag beschikt over ervaren vrijwillige begeleiders die bereid zijn om uw gesprekspartner te zijn. Zij beschikken over een rijke levenswijsheid en zijn getraind om volgens de humanistische levensbeschouwing met u in dialoog te gaan over uw levensvragen. Onze benadering is van mens tot mens, wij zijn geen therapeuten.

Onze vrijwilligers komen bij u thuis op bezoek of gaan er samen met u op uit. U krijgt dan de gelegenheid om in alle openheid en vertrouwelijkheid van gedachte te wisselen over hetgeen u alsmaar bezighoudt en niet loslaat. Waar mogelijk zal de vrijwillige begeleider u doorverwijzen naar professionele hulpverleners en daar desgewenst samen met u naar toe gaan.

Heeft u behoefte aan een gesprek, heeft u belangstelling om als vrijwillige begeleider aan de slag te gaan of wilt u inlichtingen over wat wij doen neem dan gerust eens contact met ons op met de coördinator, Miriam ter Luun: telefoon 06-400 72 224, e-mail hbv@humanistischverbonddenhaag.nl.

Informatie

HV Den Haag-Haaglanden is een vrijwilligersorganisatie die draait op een aantal actieve leden. Zonder de hulp en inzet van vrijwilligers kunnen wij niet. Wilt u een handje komen helpen? Als vrijwilliger kunt u zich op verschillende manieren inzetten: wat u kunt en wat u past.

Alle activiteiten zijn toegankelijk voor leden en niet-leden.

Contact via het secretariaat: info@humanistischverbonddenhaag.nl of telefonisch 06 – 573 70 445.

 


Boeken

Wie zich via de literatuur wat verder wil verdiepen in de filosofie en het humanistisch gedachtegoed vindt hieronder een aantal suggesties.

 Humanistisch erfgoed 5 – J.P. van Praag om de geestelijke weerbaarheid van humanisten

Jaren lang was Jaap van Praag (1911-1981) onbetwist de leidende figuur in het Humanistisch Verbond en in de Nederlandse humanistische beweging. In deze bloemlezing wordt een beeld gegeven van de manier waarop Van Praag in de loop der jaren zijn gedachten over het humanisme heeft ontwikkeld. Het ging hem daarbij vooral om de geestelijke weerbaarheid van humanisten. Toegevoegd is een korte levensschets van Jaap van Praag, geschreven door drs. Bert Gasenbeek, directeur van het Humanistisch Archief en het J.P. van Praag Instituut. Papieren Tijger, € 15,-.

 Amor fati – Filosoferen tegen het einde, André de Vries en Erno Eskens

Wat heb je eigenlijk aan filosofie als het er echt op aankomt? Bijvoorbeeld als je doodgaat? Het boek is een briefwisseling tussen Erno Eskens en filosoof André de Vries, bij wie in 2016 prostaatkanker was geconstateerd. Behandeld worden vragen als Wanneer is je leven geslaagd? Kun je de filosofie gebruiken bij ziekte en deze een plek geven? René Gudde, directeur van de Internationale School voor Wijsbegeerte in Leusden overleed in 2015 aan kanker. Hij werd opgevolgd door Erno Eskens. Ook René Gudde heeft zich veel met deze vragen beziggehouden. Amor fati betekent zoiets als ‘liefde voor het (nood)lot’. ISVW, € 19.95

 25 eeuwen theologie, Teksten/toelichtingen, Redactie: Laurens ten Kate, Marcel Poorthuis

Met 25 Eeuwen theologie verschijnt in Nederland voor het eerst een overzicht van de theologie sinds het begin van de westerse cultuur. Na het succes van 25 eeuwen westerse filosofie is er nu eindelijk 25 eeuwen theologie. De rijkdom aan oorspronkelijke theologische teksten maakt dit boek tot een unieke bloemlezing en een overzichtelijke geschiedenis van de theologische erfenis van de westerse wereld. Boom, € 39,90.

 Yuval Noah Harari, Homo Deus

God en goden zijn bedoeld om de sociale cohesie te bevorderen die nodig is om de beschaving draaiende te houden. Als de mens niet meer is dan een algoritme, niets meer dan een data-verwerkend systeem, is het dan niet mogelijk dat er in de toekomst efficiëntere systemen de oude systemen overbodig maken? Harvill Secker; Homo Deus – A brief History of Tomorrow; Thomas Rap; Nederlandse vertaling: Homo Deus – Een kleine geschiedenis van de toekomst; 444 pagina’s; € 24,99.

  Ton de Kok, Wat is God

Ton de Kok geeft met een journalistieke pen in een persoonlijk document een boeiend beeld van de bestaansworsteling van bijna veertig filosofen en schrijvers met de vraag Wat is God? Thot Uitgeverij; 304 pag’s; € 19,50

 Carel van Schaik, Kai Michel, Het Oerboek van de mens

Gewapend met de laatste inzichten uit de cognitiewetenschappen, de ontwikkelingsbiologie, de archeologie en de godsdienstgeschiedenis zijn biologisch antropoloog Carel van Schaik en historicus Kai Michel op reis gegaan door de Bijbel, het boek der boeken. Balans; 448 pag’s; € 27,50.

 Anton van Hoof, Sterven in stijl – Leven met de dood in de klassieke oudheid

In zijn boek beschrijft Van Hooff hoe de mens in de klassieke oudheid met de dood omging: ‘Klaarkomen met de dood is nu eenmaal het centrale thema, zo niet de oorsprong van filosofie en religie’. Ambo Anthos, € 22,99.

 Achile Mbembe, Kritiek van de zwarte rede

Kritiek van de zwarte rede is een belangwekkende reflectie op hoe we vandaag de dag moeten denken over slavernij, racisme, gelijkheid en ongelijkheid. Achille Mbembe beschrijft de geschiedenis van de slavernij als product van het mondiale kapitalisme. Hij gaat in op het ontstaan van het menstype ‘neger’ en de vraag wat het betekent om daartoe gereduceerd te worden. Boom Filosofie, € 24,90