Archief

Ledenberichten 

Eind 2015 is HV Den Haag-Haaglanden gestart met het uitbrengen van een papieren Ledenbericht. Viermaal per jaar, te weten in maart, juni, september en december, verschijnt het HV-Ledenbericht en wordt per post naar de leden in Haaglanden gestuurd. De pdf’s van de Ledenberichten zijn hieronder te downloaden.

2020:

Ledenbericht 2020-1

Ledenbericht 2020-2

 

2019:

Ledenbericht 2019-4

Ledenbericht 2019-3

Ledenbericht 2019-2

Ledenbericht 2019-1

 

2018:

Ledenbericht 2018-4

Ledenbericht 2018-3

Ledenbericht 2018-2

Ledenbericht 2018-1

 

2017:

Ledenbericht 2017-4

Ledenbericht 2017-3

Ledenbericht 2017-2

Ledenbericht 2017-1

 

2016:

Ledenbericht 2016-4

Ledenbericht 2016-3

Ledenbericht 2016-2 

Ledenbericht 2016-1

 

2015:

Ledenbericht 2015 – 1


Jaarstukken

Jaarverslag 2019

Specificaties balans en exploitatierekening 2019

Jaarprogramma 2020

Begroting 2020

 

HV 70 jaar: Bezoek aan HV-leden van het eerste uur

HV_Logo

In het kader van 70 jaar Humanistisch Verbond in 2016 bezochten de bestuursleden Henk Bakker (voorzitter) en Inge Camfferman (secretaris) de afgelopen periode HV-leden van het eerste uur. Zij ontvingen uit handen van de voorzitter een beeldje, waarin het logo van het Humanistisch Verbond van 70 jaar geleden is verwerkt, en het citaat van de filosoof Karl Popper.

?Mevrouw Hasselman

70 j De Wolff DSC01287Familie De Wolff. Zoon, Sander de Wolff, ontving het beeldje postuum voor zijn moeder.

Hueting DSC01377Bezoek aan familie Hueting

In het beeldje is het logo van het Humanistisch Verbond van 70 jaar geleden verwerkt en het citaat van de filosoof Karl Popper:

Beeldje 70 jr

“Wanneer je onbeperkt verdraagzaam bent, dus ook tegen onverdraagzamen, wanneer je niet bereid bent om een verdraagzame samenleving te verdedigen tegen de onverdraagzamen, dan zullen de verdraagzamen vernietigd worden en met hen de verdraagzaamheid”.


 

Een grote taak weggelegd

Herinneringsboekje naar aanleiding van 70 jaar Humanistisch Verbond 1946 – 2016

Auteur: Inge Camfferman

Naar aanleiding van het 70-jarig bestaan van het Humanistisch Verbond heeft HV Den Haag in 2017 een herinneringsboekje uitgegeven.

Het boekje geeft een fraai, caleidoscopisch overzicht van de geschiedenis van het Humanistisch Verbond in Nederland in het algemeen en van Den Haag in het bijzonder. Het boekje geeft een aardig, soms ook nostalgisch inkijkje in de jongste geschiedenis van het Humanisme.

Het boekje is te bestellen via het secretariaat van het Humanistisch Verbond: mailto:info@humanistischverbonddenhaag.nl.

Kosten: € 10,- voor leden / € 15,- voor niet leden (excl. verzendkosten).


Beschouwing&Beleving – Filosofische wandelingen door Den Haag

Auteurs: Jos de Wit en Inge Camfferman

In december 2017 bracht het Humanistisch Verbond Den Haag-Haaglanden het boekje Beschouwing&Beleving, Filosofische wandelingen door Den Haag uit.

Het boekje bevat vijf filosofische wandelingen door Den Haag: Spinoza in Den Haag; Van Spinoza naar Voltaire, Een Haagse reis door de Verlichting, Rondje Hofvijver, grondleggers van de democratie, Park Sorghvliet; Scheveningen. Elke wandeling bevat een historische en filosofische beschrijving van dat deel van Den Haag waar de wandeling doorheen voert, en een plattegrond.

De wandelingen kunnen individueel gelopen worden, maar ook georganiseerd. Jos de Wit verzorgt de groepsrondleidingen: 06-51492187 of josselinpdewit@hetnet.nl.

Het boekje is te koop voor € 10,- excl. verzendkosten. U kunt het boekje bestellen via het HV-secretariaat (Judith Mos): 06-57370445 of info@humanistischverbonddenhaag.nl.