Archief

Ledenberichten 2019

Viermaal per jaar verschijnt het HV-Ledenbericht per post, te weten in maart, juni, september en december.

De pdf’s zijn hieronder te downloaden.

maart 2019: Ledenbericht no. 1

juni 2019: Ledenbericht no. 2

De Ledenberichten van voorgaande jaren vindt u onder aan deze pagina.

 

Algemene Ledenvergadering 24 januari 2019

Concept Verslag ALV 24 januari 2019:

ALV verslag 240119 cpt

Agenda, Jaarverslag 2018 en Programma 2019:

ALV Agenda 2019

ALV Jaarverslag 2018

HV Programma 2019

Naar aanleiding van de ALV van 24 januari 2019 heeft een werkgroep een voorstel Afdeling in beweging gemaakt. Nadere concretisering volgt. Hierbij de link naar het voorstel: afdeling in beweging (def)

HV_Logo

HV 70 jaar: Bezoek aan HV-leden van het eerste uur

In het kader van 70 jaar Humanistisch Verbond in 2016 bezochten de bestuursleden Henk Bakker (voorzitter) en Inge Camfferman (secretaris) de afgelopen periode HV-leden van het eerste uur. Zij ontvingen uit handen van de voorzitter een beeldje, waarin het logo van het Humanistisch Verbond van 70 jaar geleden is verwerkt, en het citaat van de filosoof Karl Popper.

?Mevrouw Hasselman

70 j De Wolff DSC01287Familie De Wolff. Zoon, Sander de Wolff, ontving het beeldje postuum voor zijn moeder.

Hueting DSC01377Bezoek aan familie Hueting

In het beeldje is het logo van het Humanistisch Verbond van 70 jaar geleden verwerkt en het citaat van de filosoof Karl Popper:

Beeldje 70 jr

“Wanneer je onbeperkt verdraagzaam bent, dus ook tegen onverdraagzamen, wanneer je niet bereid bent om een verdraagzame samenleving te verdedigen tegen de onverdraagzamen, dan zullen de verdraagzamen vernietigd worden en met hen de verdraagzaamheid”.


Een grote taak weggelegd

Herinneringsboekje naar aanleiding van 70 jaar Humanistisch Verbond 1946 – 2016

Naar aanleiding van het 70-jarig bestaan van het Humanistisch Verbond heeft HV Den Haag in 2017 een herinneringsboekje uitgegeven.

Het boekje geeft een fraai, caleidoscopisch overzicht van de geschiedenis van het Humanistisch Verbond in Nederland in het algemeen en van Den Haag in het bijzonder. Het boekje geeft een aardig, soms ook nostalgisch inkijkje in de jongste geschiedenis van het Humanisme.

Het boekje biedt daarnaast een mooi overzicht van de verschillende stromingen in het Humanisme, variërend van religieus georiënteerde humanisten tot doorgewinterde atheïsten en alles wat daar tussenin zit. Bij alle humanisten staat wel de overtuiging centraal dat mensen in beginsel zelf het vermogen hebben om hun bestaan in vrijheid vorm te geven. Daarbij hebben we onszelf de opdracht te geven om niet te blijven steken in het filosofisch humanisme, hoe interessant en aantrekkelijk dat ook is, maar ons ook te richten op actuele maatschappelijke vraagstukken.

Zeker in de beginjaren van het Humanistisch Verbond moest er binnen of tegen(?) de zogenoemde verzuiling strijd geleverd worden. Het was toen bepaald nog niet vanzelfsprekend dat buitenkerkelijke organisaties gelijkberechtigd werden met vergelijkbare kerkelijk georganiseerde instellingen, zoals maatschappelijk werk en begeleiding van dienstplichtigen en gevangenen. Het boekje geeft daar mooie, maar helaas vaak ook minder fraaie voorbeelden van. Zo verklaarde een van de politieke leiders uit Rooms-Katholieke hoek in 1953 nog dat ‘de monopolypositie der kerken onverkort gehandhaafd dient te worden’. Gelukkig uiteindelijk tevergeefs. Het lidmaatschap van het Humanistisch Verbond was dan ook zeker in de beginjaren niet onomstreden en riep vaak weerstand op.

Het boekje is te bestellen via het secretariaat van het Humanistisch Verbond: mailto:info@humanistischverbonddenhaag.nl.

Kosten: € 10,- voor leden / € 15,- voor niet leden (excl. verzendkosten).


Beschouwing&Beleving

Filosofische wandelingen door Den Haag

In december 2017 bracht het Humanistisch Verbond Den Haag-Haaglanden het boekje Beschouwing&Beleving, Filosofische wandelingen door Den Haag uit. Er is veel belangstelling voor. Inmiddels is de 2e druk uitgekomen.

Het boekje bevat vijf filosofische wandelingen door Den Haag: Spinoza in Den Haag; Van Spinoza naar Voltaire, Een Haagse reis door de Verlichting, Rondje Hofvijver, grondleggers van de democratie, Park Sorghvliet; Scheveningen.

Den Haag kent een rijke geschiedenis, is een groene stad en is tevens de stad waar verschillende filosofen voor kortere of langere tijd hebben gewoond.

Met deze wandelingen worden filosofie, geschiedenis en natuur met elkaar verbonden, en tegelijkertijd wordt het denken – beschouwing – gecombineerd  met een fysieke inspanning, het wandelen – beleving. Het is een handzaam boekje in zakformaat.

Elke wandeling bevat een historische en filosofische beschrijving van dat deel van Den Haag waar de wandeling doorheen voert, en een plattegrond.

De wandelingen kunnen individueel gelopen worden, maar ook georganiseerd. Jos de Wit verzorgt de groepsrondleidingen voor deze wandelingen. Daartoe kan contact met hem worden opgenomen via 06-51492187 of josselinpdewit@hetnet.nl.

Het boekje is te koop voor € 10,- excl. verzendkosten.

U kunt het boekje bestellen via het HV-secretariaat (Judith Mos): 06-57370445 of info@humanistischverbonddenhaag.nl.


HV Logo 

LEDENBERICHTEN

In 2015 is gestart met een papieren Ledenbericht voor alle HV-leden in Den Haag en omgeving . Het Ledenbericht verschijnt viermaal per jaar, te weten in maart, juni, september en december. Zie voor de verschillende Ledenberichten in pdf:

2018:

Ledenbericht no. 1(def)

Ledenbericht no. 2

Ledenbericht no. 3

Ledenbericht no. 4

2017:

Ledenbericht no. 4(def).pdf 

Ledenbericht 2017-3

Ledenbericht 2-2017

Ledenbericht 1 2017

2016:

Ledenbericht 4(def) – 2016

Ledenbericht no. 3 – 2016

Ledenbericht no. 2 (1) – 2016

Ledenbericht no. 1 – 2016 (web)

2015:

Ledenbericht no. 1 – 2015 (web)