Cursussen

Cursus kunstgeschiedenis: Islamitische Kunst

Op de donderdagen 2, 9, 16, 23 mei – 14.00-16.00 u organiseert het Humanistisch Verbond een cursus Islamitische Kunst. Docent: Drs. Krzysztof Dobrowolski-Onclin (1979), studeerde kunstgeschiedenis en Franse letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam, Paris IV-Sorbonne en de Jagielloński University in Krakau.

Ingegaan zal worden op basiskennis over de islam en het begin van de islamitische kunst, de middeleeuwen, kunst in de Maghreb en het Iberische schiereiland en islamitische architectuur in Turkije.

Locatie: Amadeus, Traviatastraat 25.

Kosten: € 89,- voor leden voor 4 bijeenkomsten (niet leden € 95,-).

Aanmelden: info@humanistischverbonddenhaag.nl.

Het betreffende bedrag svp overmaken op NL97 TRIO 019 8435 363 t.n.v. HV Den Haag o.v.v. Cursus Islamitische Kunst 2019.

 

Cursus Thomas Mann – Doctor Faustus

Dinsdagen 4, 11, 18 en 25 juni 2019

10.30 tot 12.30 uur

Locatie: Presentatiestudio, Zwaardstraat 16 (met OV te bereiken met trams  1 en 11 en bus 26) 

 ‘Bestond er iets goddelozers dan het ‘zuiver geestelijke’? (Thomas Mann)

Doctor Faustus gaat over een geniale Duitse componist die een pact sluit met de duivel. In de Buddenbrooks stond het verhalende aspect nog voorop, in de Toverberg wordt een ex equo-gevecht gevoerd tussen personages en ideeën. In Doctor Faustus voeren de meeste personages een verloren strijd en worden ondergeschikt gemaakt aan de ideeën.

Met zijn roman Doctor Faustus (1947) gaat Thomas Mann terug naar een in Duitsland welbekend verhaal uit de Europese literatuurgeschiedenis: De Faustmythe. Hierin staan streven naar macht en kennis en het daarmee samenhangende duivelspact centraal.

De roman gaat echter verder dan de mythe: het is ook een historische en maatschappelijke roman over Duitsland. Daarnaast is het een roman over muziek. Het werk is niet altijd even toegankelijk. De maatschappijkritiek die Mann ons met dit werk aanreikt, is echter te waardevol om de roman vanwege zijn complexiteit links te laten liggen.

De ondertitel van het boek luidt: Das Leben des Deutschen Tonsetzers Adrian Leverkühn, erzählt von einem Freunde. Inderdaad, in de roman vertelt de burgerlijke humanist Serenus Zeitblom over het leven van de geniale componist Adrian Leverkühn.

Thomas Mann laat zijn verteller schrijven in de jaren ’43-’45 waardoor de Tweede Wereldoorlog en de biografie van Leverkühn in de vertelling op fascinerende wijze aan elkaar gekoppeld worden.

In vier sessies bespreken we onder leiding van Trixie Hölsgens de gehele roman aan de hand van tekstfragmenten en achtergrondinformatie.

Trixie Hölsgens, is germanist en filosoof. Als docent Taal- en Letterkunde werkte zij bij de opleidingen Duits en Wijsbegeerte van de Universiteit van Amsterdam. Momenteel werkt zij bij de Onderwijsafdeling van het Duitsland Instituut Amsterdam. Daarnaast geeft zij als zelfstandig docent in het volwassenenonderwijs colleges op het gebied van de twintigste-eeuwse filosofie en literatuur.

Kosten: € 85,- voor leden; € 95,- voor niet-leden. Het betreffende bedrag kan gestort worden op banknummer NL97 TRIO 019 8435 363 o.v.v. Cursus Thomas Mann 2019.

Aanmelden: (t/m 24 mei) via info@humanistischverbonddenhaag.nl .