Genomineerden Humanistische Prijs Haaglanden 2016

Nominaties Humanistische Prijs Haaglanden 2016

De Humanistische Prijs Haaglanden wordt eenmaal per twee jaar door de Haagse afdeling van het Humanistisch Verbond uitgereikt aan personen of organisaties die zich onderscheiden in het uitdragen van de humanistische waarden. Centraal dit jaar staat het thema verbinding, toegespitst op de sociale impact van de vluchtelingenproblematiek.

De jury, bestaande uit Marjan Duijm, juryvoorzitter (voormalig voorzitter HV Den Haag-Haaglanden), Anna Maria Andriol (programmamanager hoogopgeleide vluchtelingen aan de Haagse Hogeschool en lid Raad van Toezicht Vluchtelingenwerk Zuidwest Nederland) en Jan Hofdijk (gepensioneerd asiel advocaat), heeft op basis van de ingekomen voordrachten besloten de volgende personen / organisaties te nomineren voor de prijs:

Marijke Bijl – zij heeft met anderen het initiatief genomen om voor vluchtelingen, die in het juridisch schemergebied van het asielrecht terecht zijn gekomen, studie, stage en werk mogelijk te maken.

Wijkberaad Notenbuurt – omdat het wijkberaad niet meegaat met de negatieve sentiment rond de vluchtelingenproblematiek,  maar zich sterk heeft gemaakt voor een positieve voedingsbodem rond de huisvesting van minderjarige vluchtelingen in de wijk.

Buurtcentrum De Mussen – de jongeren van het Sjoet project hebben een maaltijd voor ruim honderd vluchtelingen gekookt en met een sponsorloop geld opgehaald voor Syrische vluchtelingen. Hun jeugdambassadeurs hebben aangegeven dat er nog meer acties voor vluchtelingen op touw worden gezet.

Andrew van Esch – heeft door middel van een muzikale ontmoeting in het Zuiderstrandtheater vluchtelingen en expats bij elkaar gebracht. Hij heeft aangekondigd een dergelijke ontmoeting ook met werkgevers te gaan organiseren.

De Humanistisch Prijs Haaglanden 2016 wordt uitgereikt tijdens de Wereldhumanismedag op 18 juni a.s. in Theater a/h Spui in Den Haag.