Links

Links naar informatie, activiteiten en/of diensten van aanverwante organisaties:

www.humanistischverbond.nl
Humanistisch Verbond, de landelijke site met een breed scala aan informatie over het humanisme, activiteiten en ondersteuning.

www.human.nl
Human is een van de zeven levensbeschouwelijke omroepen zonder leden. Human is de enige niet religieuze omroep en vertegenwoordigt het humanisme in Nederland.

www.hivos.nl
Hivos is een Nederlandse, humanistische ontwikkelingsorganisatie die strijdt tegen armoede, onderdrukking en discriminatie. Dat doet Hivos door mensen te steunen die zélf hun toekomst willen bepalen en zélf in actie komen om hun situatie te verbeteren.

www.hvo.nl
Humanistisch Vormingsonderwijs, Centrum voor Humanistische Vorming. Onder het mottto ‘Met hoofd, hart en handen’ richt het centrum haar activiteiten op onder andere onderwijs en opvoeding en op praktische en theoretische vragen van professionals en instellingen, die met brede vorming (bildung), levenskunst en levensbeschouwing te maken hebben.

www.humanitashaagland.nl
Humanitas Haagland geeft mensen die dat nodig hebben tijdelijk een steuntje in de rug, via het maatjesproject, gezinsondersteuning, ondersteuning aan ex-gedetineerden en steun bij rouw.

www.hsbg.nl
Humanistische Stichting Beschut en Groepswonen (HSBG) in Den Haag, biedt huisvesting aan personen vanaf 55 jaar, met behoud van eigen zelfstandigheid in een zekere beschutte omgeving.

www.de-vrijplaats.nl
De Vrijplaats, het centrum voor zingeving in Den Haag en Haaglanden, biedt inspiratie door gesprekken, dialogen en workshops vanuit humanistische, spirituele en vrijzinnige bronnen.

www.devrijegedachte.nl
De Vrije Gedachte, stelt zich ten doel het bevorderen van het atheïstisch humanisme.

www.hrlr.nl
Haagse Raad voor Levensbeschouwingen en Religies, ontmoeting van en dialoog tussen vertegenwoordigers van diverse levensbeschouwingen en religies in Den Haag, met als doel onderling begrip en versterking van de Haagse samenleving.

www.uvh.nl
Universiteit voor Humanistiek, een kleine, onafhankelijke universiteit die zich laat inspireren door het humanistische gedachtegoed.

www.iheu.org
International Humanist and Ethical Union, internationaal georganiseerd humanisme.