Nieuws & Achtergrond

Er zijn wellicht onder u die als gevolg van de Corona crisis tegen problemen aan beginnen te lopen en deze weken soms net even wat extra hulp kunnen gebruiken. Met bijgevoegde brief (brief aan de leden corona) willen we hieraan aandacht geven en u informeren over eventuele ondersteuning. De gedachte daarbij is dat een luisterend oor, praktische tips en advies kunnen helpen om het dagelijks leven zo goed mogelijk op de rit te houden.

Als gevolg van de maatregelen rond het tegengaan van de verspreiding van het Coronavirus heeft het Humanistisch Verbond Den Haag-Haaglanden een aantal programmaonderdelen moeten annuleren of verplaatsen. 

Het betreft het Humanistisch Café over Klimaat op 26 maart en de Verdiepingsdag Goed leven, goede dood op 28 maart. Voor het Humanistisch Café wordt een nieuwe datum gezocht. De Verdiepingsdag is verplaatst naar 12 september. Zie ook bij Agenda op deze site: https://www.humanistischverbonddenhaag.nl/agenda/.

 

Intimidatie bij Abortusklinieken

ANP ROBIN UTRECHT

Intimidatie bij abortusklinieken blijft onverminderd hoog en neemt op sommige locaties zelfs toe. Dat blijkt uit een rondvraag van het Humanistisch Verbond en de Bovengrondse. Daarom luidt het Humanistisch Verbond de noodklok.

Er is genoeg gepraat. Het is tijd dat gemeenten bufferzones instellen en handhaven. Iedereen heeft het recht om te demonstreren, maar vrouwen moeten veilig en ongestoord de kliniek kunnen bezoeken. Bufferzones zijn een oplossing. Anti-abortusdemonstranten worden daarmee op afstand gehouden zodat vrouwen ongehinderd naar binnen kunnen. Onder meer in Engeland, Australië en Canada hebben bufferzones hun kracht al bewezen.

Met de petitie Stop intimidatie bij abortusklinieken zet het Humanistisch Verbond druk om bufferzones in te stellen. Want bufferzones zijn wel degelijk een oplossing zolang er handhaving is en per locatie regels worden opgesteld. De petitie is nu 22.000 keer ondertekend.

Teken de petitie op humanistischverbond.nl/stopintimidatie: https://www.humanistischverbond.nl/watwedoen/onze-programmas/leven-liefde-en-dood/stop-intimidatie-bij-abortusklinieken/

Zie ook https://www.humanistischverbond.nl/intimidatie-bij-abortusklinieken-blijft-onverminderd-hoog/

 

Humanistisch Café – Genderdiversiteit

Op donderdag 30 januari hield HV Den Haag-Haaglaneen Humanistisch Café over Genderdiversiteit.

zie voor programma: Humanistisch Café Gender diversiteit 30 jan

 

De Voor Hierna Box

Hoe wil jij dat je geliefden jou herinneren? Wat laat je na?

De dood is een onderwerp dat we het liefst vermijden. Terwijl erover nadenken zinvol is – en inzichten biedt. Hoe wil jij dat je geliefden jou herinneren? Wat laat je na? Hoe wil je dat je uitvaart eruitziet?

De Voor Hierna-box helpt je hierbij. Een fysieke verzamelplek voor alles wat jij belangrijk vindt rondom je laatste levensfase, zoals:

  • brieven aan je geliefden, om ze een hart onder de riem te steken of om ze te bedanken;
  • een levensoverzicht, met jouw hoogte- en dieptepunten; een testament van herinneringen;
  • belangrijke documentatie, zoals je uitvaartwensen of je donorcodicil
  • spullen die voor jou belangrijk zijn en wil doorgeven, zoals foto’s, sieraden of je favoriete boek.

Jij bedenkt het, je geliefden vinden het.

De box is er in 4 kleuren: zwart, geel, groen en paars.

Bestel de Voor Hierna-box, de verzamelplek voor alles wat jij belangrijk vindt rondom de dood. Kosten €35,-. Leden krijgen korting. Bestellen kan via: https://www.humanistischverbond.nl/voor-hiernabox/

Beeld door: Huib van Wersch

“De box helpt. Je hebt een reden om over de dood te praten. (…) En als je plots overlijdt, heb je aan digitale dingen niets. Voordat mensen je computer inkomen, dan is het al te laat om erover te beslissen”

Hersenonderzoeker professor Dick Swaab

Beeld door: Huib van Wersch

VRIJ DENKEN, SAMEN LEVEN

Het Humanistisch Verbond is de enige organisatie die staat voor een vrije en humane samenleving. We komen in actie als keuzes over leven, liefde, denken en dood in gevaar komen. Dankzij onze leden en donateurs is dit werk mogelijk.

 

Dick Swaab over de dood

Mensen zijn als de dood voor de dood

U lijkt geen moeite te hebben om de dood te bespreken.
Volgens mijn kinderen spreek ik te makkelijk over de dood. Ik ben er door mijn vak voortdurend mee bezig. Ik heb zoveel dode mensen gezien en zoveel manieren gezien om dood te gaan. We hebben met de Nederlandse Hersenbank zo’n 4500 hersenen bestudeerd na het overlijden, dus dat zijn nogal wat mensen. Daarnaast ben ik opgegroeid in de naoorlogse periode. Het gesprek van de dag was: wie zijn teruggekomen, wie zijn waar vermoord. Ik ben altijd met de dood bezig geweest.”

Wat zou u in de Voor Hierna-box doen?
“In mijn werkkamer heb ik zo’n box staan. Mijn vrouw en mijn dochter weten waar die staat. Daarin zitten onze papieren van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde, waarin staat dat ik niet het proces van Alzheimer in wil en dus eruit wil stappen in een vroeg stadium. Daarnaast papieren over wat er na mijn overlijden meteen met me moet gebeuren, en mijn pasje van de Nederlandse Hersenbank. De bank heb ik in 1985 opgericht, omdat geen hersensweefsel beschikbaar was voor onderzoek naar hersenziektes. Je moet je hiervoor apart als donor opgeven. Dus dat kaartje is voor mij belangrijk. De Hersenbank kan niet wachten totdat ze mijn brein ontvangen, haha.”

Dick Swaab Beeld door: Vera Duivenvoorden

Waarom kunnen we dit niet gewoon opslaan in een bestandje op de computer?
Als je plots overlijdt, heb je aan digitale dingen niets. Voordat mensen je computer inkomen, als ze je computer überhaupt inkomen, dan is het al te laat om erover te beslissen. Laat staan dat de Hersenbank nog iets met je hersenen kan. Binnen zes uur na het overlijden zijn we gemiddeld klaar met de obductie van de hersenen. Dus het is handig om te weten waar de spullen liggen als je ze nodig hebt.”

 

Humanistisch Verbond Den Haag-Haaglanden

Het Humanistische Verbond afdeling Den Haag-Haaglanden is onderdeel van het landelijke Humanistisch Verbond

Onze doelstelling is het via verschillende activiteiten uitdragen van het humanistische gedachtegoed en het humanisme als inspirerende levensbeschouwing, met bijeenkomsten die zowel voor leden als niet leden interessant zijn.

De doelstelling van onze afdeling is het via verschillende activiteiten, zoals het Humanistisch Café, studie- en cursusdagen en andere bijeenkomsten, verbinden van onze leden en het uitdragen van het humanistische gedachtegoed.

Kernwaarden van het humanisme zijn het maken van eigen keuzes, de regie op eigen leven, het dragen van verantwoordelijkheid voor jezelf en anderen, oog hebben voor de omgeving en voor anderen, verdraagzaamheid, gelijkwaardigheid en verbondenheid met anderen in de samenleving.

Daarnaast kunnen humanistische waarden niet los worden gezien van het streven naar een duurzame samenleving ten behoeve van de toekomstige generaties en onze verbondenheid met de aarde.

Voor onze activiteiten zie bij Agenda op deze website: https://www.humanistischverbonddenhaag.nl/agenda/

Voor informatie:

info@humanisischverbonddenhaag.nl

telefoon: 06 573 70 445

 

Humanistische Begeleiding

De Humanistische Begeleiding door Vrijwilligers biedt aan mensen die even een steuntje in de rug nodig hebben een luisterend oor. Met respect voor zelfbeschikking, onafhankelijkheid en eigen verantwoordelijkheid van de cliënt worden gesprek gevoerd door vrijwilligers die hiertoe een speciale training hebben gehad. Er lopen oriënterende gesprekken met Humanitas Haagland om te bezien of en op welke wijze er afgestemd en/of samengewerkt kan worden.

De vrijwilligers komen bij de cliënt thuis of gaan er samen met de cliënt op uit. Er is dan gelegenheid om in alle openheid en vertrouwelijkheid van gedachten te wisselen over hetgeen de cliënt bezighoudt.

Per jaar worden circa 40 cliënten begeleid door circa 13 vrijwilligers. Jaarlijks vindt een aantal vrijwilligersbijeenkomsten plaats met aandacht voor training van de vrijwilligers. De coördinatie van de Humanistische Begeleiding door Vrijwilligers is in handen van Miriam ter Luun.

Voor informatie:

Telefoon:        06 8193 7263

E-mailadres:   hbv@humanistischverbonddenhaag.nl