Nieuws & Achtergrond

Haagse wandeling door de Verlichting

Op woensdag 16 oktober en zondag 3 november (beide dagen 11.00-13.00 u en 14.00-16.00 u)  organiseert Jos de Wit in samenwerking met de Vrije Academie de wandeling Een Haagse wandeling door de Verlichting, Van Spinoza naar Voltaire.

Zie voor informatie en het opgeven voor deze wandeling onderstaande link:

https://www.vrijeacademie.nl/ons-aanbod/een-haagse-wandeling-door-de-verlichting/?utm_source=clang&utm_medium=email&utm_campaign=01.393-05-09-2019-do

 

Powervrouwen in de 20e eeuw

Evolutie of Revolutie?

Op zaterdag 23 november organiseert het Humanistisch Verbond Den Haag-Haaglanden een discussiemiddag over de actuele positie van de vrouw in samenleving en politiek aan de hand van de inzichten van Simone de Beauvoir en Hannah Arendt. De bijeenkomst wordt gehouden in Bibliotheek Zoetermeer en wordt geleid door Jos de Wit.

 

Hannah Arendt                 Simone de Beauvoir

 

In- en aanleiding

In 2019 gedenken we dat het 100 jaar geleden is dat vrouwen in Nederland het actieve kiesrecht kregen. Reden voor het Humanistisch Verbond Den Haag-Haaglanden en de Bibliotheek Zoetermeer om stil te staan bij de actuele rol en positie van vrouwen in het zogenaamde publieke domein.

Er is veel veranderd ten aanzien van de positie van vrouwen in de maatschappij, maar zijn we al bij de gewenste situatie? Anno 2019 is er nog steeds een inkomenskloof van ca. 8% tussen mannen en vrouwen, is slechts eenderde van de parlementariërs vrouw, bestaat er nog steeds een glazen plafond in loopbanen bij bedrijven en instellingen en toont de #metoo beweging aan dat respect voor vrouwen bepaald nog niet de norm is. Wereldwijd lijken machofiguren als Trump, Poetin, Salvini en Baudet de politieke wind in de zeilen lijken te hebben.

De Belgische vicepremier en minister van ontwikkelingssamenwerking Alexander de Croo beschrijft in zijn boek ‘De eeuw van de vrouw’ hoe de confrontatie met de achterstelling van vrouwen wereldwijd hem de ogen deed openen voor de al dan niet subtielere achterstelling dicht bij huis. Tevens schrijft hij dat het ook voor mannen veel heilzamer zou zijn als vrouwen veel nadrukkelijker in het publieke domein aanwezig en actief zouden zijn dan nu het geval is.

We zijn er dus nog niet, maar wat moet er dan gebeuren? Verdergaande evolutie of toch een veel radicalere revolutie? De Technische Universiteit Eindhoven bijvoorbeeld heeft een drastische stop op mannelijke kandidaten voor hoogleraarsfuncties ingesteld en steeds meer landen stellen quota in voor politieke en bestuurlijke functies. Reden genoeg voor vrouwen én mannen om eens na te denken over wat het ideaal eigenlijk moet zijn en hoe we daar komen.

HV Den Haag-Haaglanden wil die discussie aanzwengelenV HV aan de hand van de inzichten van twee bekende filosofes uit de 20e eeuw. Allereerst Simone de Beauvoir die in haar beroemde boek ‘De Tweede Sekse’ een grondige analyse heeft gemaakt van de achtergestelde positie van de vrouw in onze wereld. Zij stelt dat vrouw zijn vooral een sociale constructie is, waarbij de man bepaalt wat de norm is.

Daarnaast Hannah Arendt die het menselijk (politieke) handelen benoemt als het naar buiten treden in de publieke ruimte, in tegenstelling tot (zorg) arbeid en werk, dat zich afspeelt in het privédomein. De publieke ruimte kenmerkt zich door een open sfeer, waar nieuwkomers als gevolg van geboorten (nataliteit), maar ook van sociaaleconomische veranderingen (vrouwen, vluchtelingen) hun intrede doen.

Het politiek handelen beschrijft zij als het maken van keuzes waarvan de gevolgen niet altijd te overzien zijn. Tot voor kort was het publieke domein vooral een gebied waar (blanke) mannen actief waren, maar dat verandert door de intrede van nieuwe groepen. Soms gebeurt deze intrede stormachtig, door revolutie en geweld. Hoe kan de publieke ruimte dan open blijven?

Programma:

13.30 uur             Ontvangst en opening

13.40 uur             Inleiding over de Tweede Sekse van Simone de Beauvoir

14.15 uur             Discussie over de actualiteit van de Beauvoir:

In hoeverre zijn vrouwen inmiddels niet meer de tweede sekse en in hoeverre en waar nog steeds?

15.00 uur             Pauze

15.15 uur             Inleiding over het sociaal-politieke denken van Hannah Arendt

15.45 uur             Discussie over de actualiteit van Hannah Arendt:

In hoeverre nemen vrouwen inmiddels deel aan het politiek handelen in het publiek domein?

Moeten vrouwen steviger van zich laten horen? Tot hoever kan dat gaan?

16.30 uur             Conclusies en afsluiting met borrel

 

Jos de Wit

Jos de Wit is historicus en filosoof. Voor het Humanistisch Verbond en de Vrije Academie geeft hij cursussen, lezingen en rondwandelingen. Daarnaast is hij HVO-docent. Jos de Wit studeerde geschiedenis in Leiden, volgde een aantal modules aan de Universiteit voor Humanistiek en de basisopleiding Geschiedenis van de Filosofie aan de ISVW.

 Plaats en datum:

Bibliotheek Zoetermeer, Stadhuisplein 1

zaterdag 23 november 2019 – 13:30 – 16:30 uur

Aanmelden via: https://volksuniversiteit-zoetermeer.nl/cursussen/powervrouwen-in-de-20e-eeuw/

Kosten

€ 17,50 p.p.

Bestemd voor:

De bijeenkomst is bedoeld voor vrouwen én mannen die willen nadenken over de positie van vrouwen in maatschappij en politiek vanuit een ruimer filosofisch perspectief.

 

Boeken

Een grote taak weggelegd

Beschouwing&Beleving

Chinese filosofie

Mensbeelden Lies Groeneveld def versie.

 

Terugblik

100 jaar algemeen kiesrecht

Stop intimidatie bij abortusklinieken

Uitreiking Humanistische Prijs Haaglanden 2019

Humanistisch Café Populisme

Humanistisch Café. Comeback Religiepdf

Midwinterviering 2018

Socrateslezing 2018

Prinsjesdagviering 2018

Actie Paspoorthoesje

Paideia 2018

Paideia 2019 Boekje

Paideia 2019 Schönberg

Paideia 2019 Mahler