Nieuws & Achtergrond

‘Bruggen Bouwen’ tussen levensbeschouwingen

Op zondagavond 15 december is er in het Theater aan het Spui een avond met muziek en een gesprek over verzoening en samenwerking tussen levensbeschouwingen. Een muziekstuk, een Loflied op verzoening met het Dudok kwartet en het koor Capella Brabant, zoekt verbindingen tussen verhalen van joden, moslims en christenen. In een nagesprek met vertegenwoordigers wordt het belang van verzoening in deze tijd verkend.

Het HV zal daar – door haar vertegenwoordiger Marco Oostdijk – haar visie op en acties voor bruggenbouwen geven. Gesprekspartners komen uit de kringen van de kerken, de moslims en de hindoes. Het gesprek wordt begeleid door Henk Baars, actief in de Haagse Dominicus en lid van het Vrijzinnig Beraad. Het HV zal daar pleiten voor vervolgactiviteiten, zoals een gestructureerde dialoog, en een verbindende maatschappelijke rol voor humanisten en vrijzinnigen. De avond is deel van een serie, die al Den Bosch, Utrecht en Haarlem aandeed en georganiseerd wordt door Capella Brabant. Het stuk is voor deze avond gecomponeerd door monnik Kris Oelbrand.

Aanvang met maaltijd in de foyer a € 7,50 : 18 uur.

Aanvang programma met inleiding en muziek: 20.15, in zaal 2

Publiek gesprek na korte pauze na 21.30

Entree va € 14,50

Zie de websites van Het Nationaal Theater: www.hnt.nl en van Capella Brabant: www.capellabrabant.nl

 

Eindejaarviering 2019 

 Eindejaarviering op zaterdag 21 december 2019, met een bezoek aan het Buitenmuseum, ooit de huizen en ateliers van de schilders Jan van Goyen, Jan Steen en Paulus Potter.

Al jarenlang organiseren we onder de naam Midwinterviering voor onze leden aan het eind van het jaar een ‘uitje’, met een interessant programma en om elkaar weer eens te zien en bij te praten. Omdat symboliek en raakvlakken met de Midwinterviering missen, hebben we gekozen voor een nieuwe naam, Eindejaarviering, ter afronding van het jaar. We nodigen u van harte uit het jaar met elkaar af te sluiten.

We brengen op 21 december een bezoek aan het Buitenmuseum/Thuis in de Gouden Eeuw aan de Dunne Bierkade, gecombineerd met een bezoek aan de Darbistenkerk. Het Buitenmuseum bestaat uit oude panden waarin de schilders Jan Steen, Jan van Goyen en Paulus Potter, en de architect Van Balckeneynde, woonden en werkten. De Darbistenkerk ligt verscholen op het achterterrein van deze huizen.

Programma

 Locatie: Buitenmuseum, Dunne Bierkade 17

 13:30

We worden ontvangen door Jan van Goyen en Jan Steen zelf, die deze middag onze gidsen zijn, met koffie/thee en een selectie van huisgemaakte Napolitaanse kerstlekkernijen.

14:00

We starten met de rondleiding door de huizen van de schilders Jan Steen, Jan van Goyen en Paulus Potter, en de architect Van Balckeneynde, met aansluitend een bezoek aan de Darbistenkerk

 16:00

We sluiten af met een borrel en het Stilleven Buffet, bestaande uit onder andere kazen, vleeswaren, nootjes, brood, kleine pizza’s, viennoiserie, crostini en tomatensalsa met sausijsjes. Ook aan de vegetariërs is gedacht.

Buitenmuseum: Thuis in de Gouden Eeuw

De Gouden Eeuw was een periode van ongeëvenaarde economische successen en ontwikkelingen op het gebied van kunst en wetenschap. Den Haag was het diplomatiek centrum van de Republiek en zetel van de Oranjes. In deze periode werd de stad gekenmerkt door een levendige culturele omgeving. Van Den Haag als stad van de Gouden Eeuw is nog veel te zien en te beleven.

 Het Buitenmuseum is met recht een schilderrijk stukje van Den Haag. Het museum bestaat uit een aantal zeer fraaie oude panden waar de schilders Paulus Potter, Jan van Goyen en Jan Steen, en de architect Van Balckeneynde, woonden en werkten. De huizen bestaan uit een aantal stijlkamers uit de Gouden Eeuw, zoals een woon- en eetkamer, een schildersatelier en een keuken. Daarnaast is een speciale ruimte ingericht voor de tentoonstelling over Van Gogh in Den Haag. De serre kijkt uit op de fraaie stijltuin en het achterterrein, een oase van rust, waarin de Darbistenkerk zich bevindt.

Darbistenkerk

De Darbistenkerk ligt op het binnenterrein direct achter het Buitenmuseum. De officiële naam is Vergadering van Gelovigen. Een van de eerste ‘broeders’, zoals de gemeenschapsleden zich onderling noemen, was John Nelson Darby, die zich in de 19de eeuw afscheidde van de Anglicaanse Kerk. Vandaar de naam.  

De kerk is in 1889 gebouwd en in 1912 vergroot, waarbij het drie meter lange doopbassin werd ingegraven in het midden van de zaal en de toegang naar de zaal van links naar rechts werd verplaatst. De Vergadering van Gelovigen is een gemeenschap van gelovigen die als evangelisch-orthodoxe richting is voortgekomen uit het Réveil in de 19e eeuw.

De kerk heeft naast een religieuze, ook een sociale functie in de wijk. Vanuit de kerk worden onder andere maaltijden voor buurtgenoten die het wat moeilijk hebben, verzorgd.

 

Aanmelden: t/m 15 december via info@humanistischverbonddenhaag.nl.

Eigen bijdrage: leden € 15,- / introducees € 20,-.

Verzoek het betreffende bedrag over te maken op banknummer NL97 TRIO 019 8435 363 t.n.v. HV Den Haag o.v.v. Eindejaarviering 2019.

 

Verdiepingsdag Goed leven, goede dood 

Zaterdag 28 maart 2020 10.00 – 16.00 uur

Amadeus, Traviatastraat 25, 2555 VG Den Haag

Hoe kijk je naar de dood? Die van jezelf en de ander. Welke emoties komen er bij je naar boven? Hoe verhoud je je tot jouw sterfelijkheid? En hoe vertaalt zich dit naar het gesprek met de ander, ook als die ander dat gesprek aangaan lastig vindt? Praten over de dood helpt ook bij het nadenken over wat je belangrijk vindt in het leven. Bij een goed leven hoort een goede dood.

Wat is voor jou een goede dood? En wat betekent een goed leven voor jou? Op de verdiepingsdag ga je op zoek naar jouw omgang met de dood. En door de dood in de ogen te kijken krijgen je ook scherper waar je blij van wordt. Waar je het allemaal voor doet. Je onderzoekt de gevoelens die de dood ongemakkelijk maken. En je oefent hoe je het gesprek over de dood aan kan gaan.

Je leert jezelf kennen, hoe je erin staat, wat je wilt en juist níet wilt. En hoe je het gesprek met een ander hierover voert. We gebruiken de inzichten van verschillende filosofen maar de belangrijkste bron van wijsheid zijn de andere deelnemers en jijzelf.

Wanneer zaterdag 28 maart 2020, van 10.00 – 16.00 uur

Docent Reine Rek

Locatie Amadeus, Traviatastraat 25, Den Haag
Google Maps

Prijs (inclusief reader en koffie/thee):
€ 60 standaard
€ 40 leden Humanistisch Verbond
€ 30 bij minimum inkomen en studenten
€ 20 leden Humanistisch Verbond met een minimum inkomen

Lunch is niet inbegrepen. We kunnen voor een lunch zorgen ad € 6,- pp. Graag opgeven via: info@humanistischverbonddenhaag.nl. Betaling op 28 maart (contant of pin). U mag ook uw eigen lunch meenemen.

Aanmelden voor de cursusdag via de website cursushumanisme.nu

 

Boeken

Een grote taak weggelegd

Beschouwing&Beleving

Chinese filosofie

Mensbeelden Lies Groeneveld def versie.

 

Terugblik

100 jaar algemeen kiesrecht

Stop intimidatie bij abortusklinieken

Uitreiking Humanistische Prijs Haaglanden 2019

Humanistisch Café Populisme

Humanistisch Café. Comeback Religiepdf

Midwinterviering 2018

Socrateslezing 2018

Prinsjesdagviering 2018

Actie Paspoorthoesje

Paideia 2018

Paideia 2019 Boekje

Paideia 2019 Schönberg

Paideia 2019 Mahler