Programma

Humanistisch Café Haaglanden

 

Donderdag 25 april 2019

19.00 – 20.30 uur (inloop 18.00 u met soep en een broodje; drankjes voor eigen rekening)

Grand Café Utopie, Waldeck Pyrmontkade 116 (hoek Elandstraat) Den Haag (te bereiken met tram 3, halte Elandstraat)

Hebben de coöperatie en andere vormen van actief burgerschap toekomst?

Onderwerp van deze avond is actief burgerschap en de (on)mogelijkheden van coöperatieve organisatie. De inleiding wordt verzorgd door Karlijn van Arkel van Co-Opportunity. Zij zal met name het kader schetsen van de diverse vormen van coöperatieve verenigingen. Marco van Duijn van Utopie Advocaten zal op basis van zijn eigen ervaring het fenomeen coöperatieve vereniging concreet toelichten.

De maatschappelijke verhoudingen veranderen sterk. We leven steeds meer in een netwerkmaatschappij, waarin nieuwe verbindingen ontstaan tussen mensen onderling, tussen mensen en organisaties en tussen mensen, organisaties en de overheid. We zijn op zoek naar nieuwe verbindingen, zelfregie, nieuwe verdienmodellen en nieuwe vormen van eigenaarschap. Deze nieuwe samenwerkingsverbanden moeten in een juridische vorm worden gegoten, waarvan de coöperatieve vereniging een voorbeeld is.

Vanaf begin deze eeuw worden nieuwe vormen van actief burgerschap geïntroduceerd en ligt het accent op de participatiesamenleving. De indruk bestaat dat ondanks een aantal experimenten en praktijksituaties het enthousiasme voor nieuwe vormen van actief burgerschap weer afneemt. Niet in de laatste plaats omdat overheid en instituties de burger niet echt serieus (lijken te)nemen.

Desondanks zien we dat nieuwe burgerinitiatieven, onder andere op wijk- en buurtniveau, ontstaan, en dat de coöperatieve vereniging zich de laatste jaren in een toenemende belangstelling kan verheugen. Denk bijvoorbeeld aan zorg- en duurzaamheidcoöperatieven en wijkondernemingen. Hoewel dit in de Woningwet is verankerd, zien we op het gebied van wonen nog maar mondjesmaat initiatieven op dit terrein.

Centrale vragen zijn:

  • Is het optimisme over nieuwe vormen van actiefburgerschap (nog)op zijn plaats of blijft het een hobby van intellectuelen, dan wel de oude gestaalde kaders?
  • Verdienen coöperatieve organisatievormen niet meer serieuze aandacht en support van overheid en instituties?

Karlijn van Arkel

Karlijn van Arkel heeft op verschillende plekken in de wereld gewerkt met zichzelf organiserende burgers, coöperaties en inspraak- en samenspraakprocessen. De afgelopen jaren doet zij dat vanuit haar eigen bureau in Den Haag, Co-Opportunity.

Op dit moment onderzoekt zij in opdracht van de gemeente Den Haag bewonersinitiatieven op het gebied van zorg en welzijn en verder is zij actief in het versterken en adviseren van toekomstige bewoners van een seniorenappartementencomplex over inkoop en/of regeling van collectieve zorg.

Marco van Duijn

Marco van Duijn is sinds eind jaren tachtig betrokken bij een groot aantal maatschappijkritische initiatieven. Menigmaal behartigde hij collectieve belangen tegenover de overheid of de bestuursrechter. Burgers zijn in een bestuurlijke omgeving zeer afhankelijk van deskundige en betrokken rechtsbijstand. Zijn bijzondere interesse gaat uit naar de verhouding tussen burger, recht en openbaar bestuur. Een van de rechtsgebieden van Utopie Advocaten is verenigingsrecht.

 

Cursus kunstgeschiedenis: Islamitische Kunst

Op de donderdagen 2, 9, 16, 23 mei – 14.00-16.00 u organiseert het Humanistisch Verbond een cursus Islamitische Kunst. Docent: Drs. Krzysztof Dobrowolski-Onclin (1979), studeerde kunstgeschiedenis en Franse letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam, Paris IV-Sorbonne en de Jagielloński University in Krakau. Ingegaan zal worden op basiskennis over de islam en het begin van de islamitische kunst, de middeleeuwen, kunst in de Maghreb en het Iberische schiereiland en islamitische architectuur in Turkije. Kosten: € 89,- per deelnemer voor 4 bijeenkomsten. Aanmelden: info@humanistischverbonddenhaag.nl. Het bedrag ad € 89,-/leden en € 95,-/niet-leden s.v.p. overmaken op NL97 TRIO 019 8435 363 t.n.v. HV Den Haag o.v.v. Cursus Islamitische Kunst 2019.

 

Beschouwing en Beleving –Filosofische Wandeling Rondje Hofvijver, grondleggers van de democratie

 Thorbecke

Zaterdag 18 mei – aanvang 14.00 uur – Binnenstad Den Haag  

Grondleggers van de democratie

Met de instelling van het Hoogheemraadschap in de 13e eeuw door Graaf Willem II van Holland werden de eerste stappen naar een democratisch bestuur gezet. Met Willem van Oranje werd Nederland onafhankelijk. Thorbecke was grondlegger van ons huidige staatsbestel, en met Willem Drees startte na de Tweede Wereldoorlog het tijdperk van de Verzorgingsstaat. In de wandeling wordt tevens aandacht besteed aan Johan van Oldenbarnevelt, Johan de Witt en koning Willem II.

Aanmelden en informatie: Jos de Wit, e-mail: josselinpdewit@hetnet.nl, telefoon 06-51492187.

De boekjes Filosofische wandelingen door Den Haag zijn te koop bij Jos de Wit of bij het Humanistisch Verbond, afdeling Den Haag-Haaglanden: info@humanistischverbonddenhaag.nl.

 

Cursus Thomas Mann

Thomas Mann aan het werk, ca. 1939

Met zijn roman Doctor Faustus (1947) gaat Thomas Mann terug naar een in Duitsland welbekend verhaal uit de Europese literatuurgeschiedenis: De Faustmythe. Hierin staan streven naar macht en kennis en het daarmee samenhangende duivelspact centraal.

De roman gaat echter verder dan de mythe: het is ook een historische en maatschappelijke roman over Duitsland. Daarnaast is het een roman over muziek: complexe kunsttheoretische uitweidingen maken de romans soms ontoegankelijk. De maatschappijkritiek die Mann ons met dit werk aanreikt, is echter te waardevol om de roman vanwege zijn complexiteit links te laten liggen.

De ondertitel luidt: Das Leben des Deutschen Tonsetzers Adrian Leverkühn, erzählt von einem Freunde. Inderdaad, in de roman vertelt de burgerlijke humanist Serenus Zeitblom over het leven van de geniale componist Adrian Leverkühn. Thomas Mann laat zijn verteller schrijven in de jaren ’43-’45 waardoor de Tweede Wereldoorlog en de biografie van Leverkühn in de vertelling op fascinerende wijze aan elkaar gekoppeld zijn.

In 4 sessies op 4, 11, 18 en 25 juni  – 10.30 tot 12.30 uur (locatie nog niet bekend) bespreken we olv Trixie Holsgens de gehele roman aan de hand van tekstfragmenten en achtergrondinformatie.

Kosten: € 85,-/leden en € 95,-/niet-leden.

Aanmelden: info@humanistischverbonddenhaag.nl.

Betaling: Het betreffende bedrag overmaken op banknummer NL97 TRIO 019 8435 363 t.n.v. HV Den Haag o.v.v. cursus Thomas Mann 2019.

 

Viering Wereldhumanismedag 2019

Zaterdag 22 juni van 13.00 tot 17.30 uur

Internationaal Perscentrum Nieuwspoort, Lange Poten 10, Den Haag

100 jaar algemeen kiesrecht

Afbeeldingsresultaat voor 100 jaar kiesrecht

In verband met het succes van het afgelopen jaar hebben de HV-afdelingen Delft, Rotterdam-Rijnmond, Drechtsteden, Midden-Holland, Leiden en Den Haag-Haaglanden besloten om ook dit jaar Wereldhumanismedag gezamenlijk te vieren met als thema ‘100 jaar algemeen kiesrecht’.

Den Haag, als ‘hart van de democratie’ met haar regeringsgebouwen en het Internationaal Perscentrum Nieuwspoort is hiervoor dan ook dé aangewezen stad.

De activiteiten vinden plaats in ‘Nieuwspoort’ en rond de Hofvijver.

Programma

12.30 uur: Inloop Internationaal Perscentrum Nieuwspoort, Lange Poten 10 (centraal gelegen, op loopafstand van Den Haag CS)

13.00 uur: Inleiding door Joop van den Berg, onder meer voormalig directeur Wiarda Beckman Stichting en lid Eerste Kamer, over het thema met als invalshoek: ‘Is ons kiesrecht inderdaad algemeen?’ Aansluitend discussie.

14.00 uur: Rondleiding Ridderzaal met film door ProDemos en/of wandeling ‘Rondje Hofvijver, grondleggers van de democratie’ o.l.v. Jos de Wit

15.30 uur: Nieuwspoort  – koffie / thee – Optreden door Bart Chabot, waarin hij zijn visie geeft op het kiesrecht, democratische beginselen etc.

17.30 uur: Aangeklede borrel

Aanmelden

Uiterlijk 10 juni via info@humanistischverbonddenhaag.nl

Personen buiten de regio’s van de genoemde afdelingen kunnen zich aanmelden bij de afdeling HV Den Haag-Haaglanden.

Kosten p.p.: € 10,00 HV-leden / € 15,00 niet-leden

Betalen

Dit bedrag overmaken op banknummer NL97 TRIO 019 8435 363 t.n.v. HV Den Haag o.v.v. Wereldhumanismedag 2019.

 

Alle programma onderdelen zijn onder voorbehoud