Programma

Paideia Studiedag

Muzikale omwenteling rond 1900 

“Het mooiste wat we kunnen meemaken, is het raadselachtige. Daar komt alle ware kunst en wetenschap uit voort”, Albert Einstein

 In het kader van het Paideia-programma organiseert HV Den Haag-Haaglanden een studiedag waarin de omwenteling in de muziek rond 1900 centraal staat. Deze periode kenmerkt zich door grote veranderingen in de kunst. Belangrijke veranderaars in de muziek waren Arnold Schönberg en Gustav Mahler.

Met het Paideia-programma willen we de humanistische filosofie verbinden met interessante culturele thema’s, dit keer met muziek.

 

Programma 

Datum: Zaterdag 14 september

Locatie: Amadeus, Traviatastraat 25, Den Haag – Frits van Evertzaal

Tijd: 10.30 – 15.30

Kosten: € 35,- leden / € 45,- niet-leden; inclusief lunch

 

Het betreffende bedrag kan overgemaakt worden op banknummer

NL97 TRIO 019 8435 363

t.n.v. HV Den Haag o.v.v. Paideia Studiedag 14 sept. 2019.

Aanmelden tot 7 september via info@humanistischverbonddenhaag.nl

  

Muzikale omwenteling

 Net zoals de kunst en de architectuur door de Art Nouveau rond  1900 een grote omwenteling doormaakte, gebeurde dat ook in de muziek door het ontstaan van de atonale muziekrichting in de composities van onder meer Arnold Schönberg en de leden van de Tweede Weense School.  

Arnold Schönberg (1874-1951)

ontwierp het twaalftoonsysteem waarin alle twaalf tonen van de chromatische toonladder volstrekt gelijkwaardig waren. Luisteraars waren aanvankelijk even verbijsterd over deze muziek als over de eerste abstracte schilderijen van Kandinski, Malevich en Mondriaan. 

Gustav Mahler (1860-1911)

  

wordt  gezien als de componist die de late romantiek verbonden heeft met de moderne periode van de klassieke muziek die met name in de Tweede Weense School gestalte kreeg. Typerend voor Mahlers werk is de unieke wijze waarop hij zang kon verbinden met instrumentale muziek. Hij verkende de grenzen van de klassieke symfonievorm. In zijn late werk bracht hij zijn muziek tot aan de rand van de tonaliteit. 

Theodor Adorno (1903-1969)

was socioloog, filosoof, musicoloog, componist en literatuurcriticus. Hij verwierf vooral bekendheid door zijn theorieën over de autoritaire persoonlijkheid en de kapitalistische cultuurindustrie. Hij zag deze als een machinerie die erop gericht is om het individu in het gelid te houden en de gelijkvormigheid te bevorderen: ‘De cultuurindustrie maakt mensen passief en gewillig’.

 

Toelichtingen

De introducties en toelichtingen worden verzorgd door:

 Jos de Wit

historicus, filosoof en HVO-docent . Voor het HV organiseert hij cursussen.

 Wim Markus

musicoloog en fluitist, was jarenlang docent op het Amsterdams Conservatorium en doceerde Mahler en Adorno.

 Emanuel Overbeeke

Programmamaker, schrijft sinds 1991 boeken over klassieke muziek.

 

Humanistisch Café – Mantelzorg – 24 oktober

Met zorg naar elkaar omzien

Tijdens de eerste bijeenkomst van het Humanistisch Café na de zomer willen we graag met elkaar in gesprek gaan over een thema dat velen van ons bezighoudt, namelijk de toenemende afhankelijkheid van mantelzorgers in de gezondheidszorg.

Een op de drie Nederlanders heeft daarmee te maken. Het kan gaan  om (langdurige) zorg voor een familielid, vriend of buurman op vrijwillige basis. De betrokkene kan hierdoor langer thuis blijven wonen en is minder afhankelijk van professionele zorg.

Dit roept veel vragen en problemen op, zowel voor de patiënten, maar zeker ook voor de zorgverleners die er dikwijls alleen voor staan en niet vaak in de gelegenheid zijn om over hun moeilijkheden in een vertrouwde omgeving van gedachten te kunnen wisselen.

Omdat we mogelijk allemaal direct of indirect met deze problematiek te maken  hebben dan wel kunnen krijgen, biedt het HV Den Haag graag de mogelijkheid voor een open gesprek hierover. Om dat gesprek op gang te brengen hebben we een paar mensen gevraagd hun ervaringen bij de start van de bijeenkomst in te brengen. Als bijlage bij deze uitnodiging vindt u een persoonlijke bijdrage van een van onze leden.

U bent van harte welkom op:

Donderdag 24 oktober

 Vanaf 18.00 uur inloop met soep en broodjes

Start bijeenkomst 19.00 uur

Drankjes voor eigen rekening

 

Grand café De Utopie

Waldeck Pyrmontkade 116 (halte lijn 3 Elandstraat)

2518 JR Den Haag

 

Socrateslezing

Maandag 2 dec 2019

Het Nationale Theater | Koninklijke Schouwburg, Den Haag

Met Özcan Akyol en Anna van den Breemer

Özcan Akyol is columnist en schrijver. Anna van den Breemer is journalist en schrijft voor de Volkskrant over opvoeden. In de Socrateslezing op 2 december buigt het stel – en ouders van hun twee kinderen – zich over de lastige vraag: hoe kunnen kinderen zich ontwikkelen tot kritische burgers van een gezonde democratie? En welke rol mogen en willen we hierin verwachten van ouders, maar ook het onderwijs en de overheid?

Kaarten zijn binnenkort te koop via de website www.humanistischverbond.nl.

 

 

Zie ook bij Agenda en Cursussen.

Alle programmaonderdelen zijn onder voorbehoud