Programma

Cursus kunstgeschiedenis: Islamitische Kunst

Op de donderdagen 2, 9, 16, 23 mei – 14.00-16.00 u organiseert het Humanistisch Verbond een cursus Islamitische Kunst. Docent: Drs. Krzysztof Dobrowolski-Onclin (1979), studeerde kunstgeschiedenis en Franse letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam, Paris IV-Sorbonne en de Jagielloński University in Krakau. Ingegaan zal worden op basiskennis over de islam en het begin van de islamitische kunst, de middeleeuwen, kunst in de Maghreb en het Iberische schiereiland en islamitische architectuur in Turkije. Kosten: € 89,- per deelnemer voor 4 bijeenkomsten. Aanmelden: info@humanistischverbonddenhaag.nl. Het bedrag ad € 89,-/leden en € 95,-/niet-leden s.v.p. overmaken op NL97 TRIO 019 8435 363 t.n.v. HV Den Haag o.v.v. Cursus Islamitische Kunst 2019.

 

Cursus Thomas Mann

Thomas Mann aan het werk, ca. 1939

Boek Doktor Faustus

Met zijn roman Doctor Faustus (1947) gaat Thomas Mann terug naar een in Duitsland welbekend verhaal uit de Europese literatuurgeschiedenis: De Faustmythe. In vier sessies behandelt Trixie Hölsgens middels tekstfragmenten en achtergrondinformatie de gehele roman.

In de Faustmythe staat het streven naar macht en kennis en het daarmee samenhangende duivelspact centraal. De roman gaat echter verder dan de mythe: het is ook een historische en maatschappelijke roman over Duitsland. Daarnaast is het een roman over muziek: complexe kunsttheoretische uitweidingen maken de romans soms ontoegankelijk. 

De ondertitel luidt: Das Leben des Deutschen Tonsetzers Adrian Leverkühn, erzählt von einem Freunde. In de roman vertelt de burgerlijke humanist Serenus Zeitblom over het leven van de geniale componist Adrian Leverkühn. Thomas Mann plaatst zijn verteller in de jaren ’43-’45, waardoor de Tweede Wereldoorlog en de biografie van Leverkühn in de vertelling op fascinerende wijze aan elkaar gekoppeld zijn.

Opzet van de colleges

  • Tekstanalyse
  • Historische achtergronden
  • Filosofische achtergronden
  • Ontstaansgeschiedenis.

In 4 sessies op 4, 11, 18 en 25 juni  – 10.30 tot 12.30 uur bespreken we olv Trixie Hölsgens de gehele roman aan de hand van tekstfragmenten en achtergrondinformatie.

Locatie: Studio Bureau Jacobine van Beurden, Zwaardstraat 16, Den Haag/Scheveningen (met OV te bereiken met trams  1 en 11 en bus 26).

Kosten: € 85,-/leden en € 95,-/niet-leden.

Aanmelden: info@humanistischverbonddenhaag.nl.

Betaling: Het betreffende bedrag overmaken op banknummer NL97 TRIO 019 8435 363 t.n.v. HV Den Haag o.v.v. cursus Thomas Mann 2019.

 

    100 jaar algemeen kiesrecht

Met de viering van Wereldhumanismedag staan we dit jaar stil bij het thema ‘100 jaar algemeen kiesrecht’. Het programma vindt plaats in Den Haag, ‘het hart van de democratie’ met haar regeringsgebouwen en het Internationaal Perscentrum Nieuwspoort.

Het algemeen kiesrecht zien we vanuit het oogpunt van gelijkheid en gelijkwaardigheid als de belangrijkste basis voor het functioneren van onze democratische rechtsstaat.

Graag nodigen we leden en ook niet-leden uit voor deze middag.

 

Praktische informatie

 

Programma:  

zaterdag 22 juni 2019

12.30 uur    

Inloop in het Internationaal Perscentrum Nieuwspoort

13.00 uur    

Inleiding door Joop van den Berg, onder meer voormalig directeur Wiardi Beckmanstichting en lid Eerste Kamer, waarbij hij ingaat op de vraag: ”Is ons kiesrecht inderdaad algemeen”?

Aansluitend gelegenheid tot het stellen van vragen en discussie.

14.00 uur    

Rondleiding in de Ridderzaal met film door ProDemos

Daarna  de wandeling Rondje Hofvijver, grondleggers van onze democratie

16.00 uur    

Koffie / thee in Nieuwspoort

Optreden Bart Chabot, die op literair en humoristische wijze zijn kijk op het algemeen kiesrecht geeft

Aansluitend een aangeklede borrel

17.30 uur    

Afsluiting.

 

Locatie:  

Internatioaal Perscentrum Nieuwspoort, Lange Poten 10, Den Haag (centraal gelegen, op loopafstand van Den Haag CS). De locatie is goed toegankelijk voor mensen die minder goed ter been zijn.

Kosten:    

Leden HV: € 10,00    /    Niet-leden: € 15,00

Inschrijven:    

Aanmelden: tot uiterlijk 15 juni via info@humanistischverbonddenhaag.nl

Betalen: 

Het betreffende bedrag s.v.p. overmaken op banknummer NL97 TRIO 019 8435 363 t.n.v. HV Den Haag o.v.v. Wereldhumanismedag 2019.

 

De viering van Wereldhumanismedag in Den Haag is een initiatief van de HV-afdelingen Delft, Rotterdam-Rijnmond, Drechtsteden e.o., Midden-Holland, Leiden, Den Haag-Haaglanden en Zeeland.


Afbeeldingsresultaat voor 100 jaar kiesrecht

 

 

Alle programmaonderdelen zijn onder voorbehoud