Wie zijn wij

Humanistisch Verbond Den Haag-Haaglanden

Het Humanistisch Verbond, afdeling Den Haag-Haaglanden is een afdeling van het landelijk Humanistisch Verbond en is een vrijwilligersorganisatie.

U kunt ons bereiken via telefoon 06 – 573 70 445, e-mail info@humanistischverbonddenhaag.nl.

Ons postadres is:

Citroenstraat 56

2564 PM Den Haag

Het bestuur

Ludolf van Hasselt (voorzitter)

Hella Prins (secretaris)

Kees Overmeer (penningmeester)

Marjan Duijm (lid)

Luc Meuwese (lid)

Bert Verzijl (lid)

Secretariaat

Judith Mos.

Een Luisterend Oor

Humanistische Begeleiding door Vrijwilligers: Miriam ter Luun.

Doelstelling

De doelstelling van het Humanistisch Verbond, afdeling Den Haag-Haaglanden is het via verschillende activiteiten uitdragen van het humanistische gedachtegoed. Centraal daarin staan keuzevrijheid, verantwoordelijkheid en oog voor omgeving en anderen. Kernwaarden zijn zelfbeschikking, gelijke behandeling en verdraagzaamheid. Deze waarden komen als belangrijke thema’s terug in de activiteiten.

Donaties

Het Humanistisch Verbond, afdeling Den Haag-Haaglanden heeft de fiscale status van een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

U kunt een gift aan een ANBI-organisatie aftrekken van de inkomstenbelasting. Met uw gift krijgt het Humanistisch Verbond Den Haag e.o. meer financiële armslag waarmee wij het aanbod kunnen verbreden en verdiepen en nieuwe initiatieven realiseren. Neem voor de mogelijkheid contact op met ons secretariaat (zie hierboven).